fbpx

Lifestyle

ຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ.

ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20-30 ປີ ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ໃນການເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມໂຕ ມີເງິນເດືອນ, ມີສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານກຸ່ມໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໄປໃນຂະນະດຽວກັນ.

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່! ຄວນປັບໂຕແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສັງຄົມແຮງງານ

ການທີ່ເຮົາຕ້ອງອອກມາພົບກັບສັງຄົມທີ່ເຮົາບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງກັງວົນບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາຈະເລີ່ມເຂົ້າໄປສັງຄົມແຮງງານແລ້ວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກນັ້ນແລ້ວ ກໍຕ້ອງກ້າວຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໄດ້ແນ່ນອນຖ້າເຮັດຕາມເຄັດລັບຕໍ່ໄປນີ້.

ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີ ຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ມີເວລາເທົ່າກັນ, ແຕ່ບາງຄົນໃຊ້ເວລາເສຍຖິ້ມໄປຊື່ໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ ແລ້ວກໍບອກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາ; ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີວິທີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍລິຫານຈັດການເວລາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີເວລາໃຫ້ກັບຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນນຳອີກ.

ອັນຕະລາຍ! ແມ່ບ້ານບໍ່ຄວນເຮັດ ເອົານ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ກັບ ໄຮເຕີ້ ປະສົມກັນ.

ແມ່ບ້ານຫຼາຍຄົນຢູ່ລາວ ອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ການທີ່ເຮົາເທນ້ຳຢາຖູພື້ນ ກັບ ນ້ຳຢາໄຮເຕີ ມາປະສົມກັນ ມັນຈະເກີດອາຍພິດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຮົາໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາມີປະສົບການກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາບອກກັນ.

ເຄັດລັບດີໆ! ສ້າງຄວາມສຸກດ້ວຍໂຕເອງ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະເບິ່ງຫາຄວາມສຸກ ແຕ່ຊ້ຳພັດບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍວ່າ ຄວາມສຸກນັ້ນ ສ້າງຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ໂດວຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຊອກຫາມັນຈາກບ່ອນອື່ນ ພຽງແຕ່ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນມຸມມອງຂອງທ່ານໃໝ່ ທຳອິດທ່ານອາດຈະຄິດວ່າມັນຍາກ ແຕ່ຖ້າລອງຝຶກຝົນໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ເມື່ອທ່ານເກັ່ງຂຶ້ນ ທ່ານຈະເຮັດມັນໄດ້ງ່າຍໆແບບບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມອີກເລີຍ.

ໃຊ້ຊີວິດແບບພໍພຽງ! ກໍປະຢັດລາຍຈ່າຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ໃນຍຸກເສດຖະກິດແບບນີ້ ຖ້າບອກວ່າບໍ່ຕ້ອງປະຢັດກໍຄົງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ! ແຕ່ການປະຢັດຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະຄອບຄົວ ກໍມີວິທີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ກໍມີເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ຄື ຫຼຸດລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວລົງ ແລະ ໃຫ້ມີເງິນເກັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ການເກັບອອມ ແຕ່ລວມໄປເຖິງການຄວບຄຸມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໄປນຳ.
spot_img

Popular

New From Gadgets

Hits: 0

Don`t copy text!