fbpx

Technology

WhatsApp ເປີດໂຕ Clound API ໃຫ້ນັກພັດທະນາພາຍນອກໃຊ້ງານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເຊີບເວີ

Mark Zuckeberg ໄດ້ເປີດໂຕ Cloud API ໃນ WhatsApp ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ນັກພັດທະນາສາມາດເຊື່ອມລະບົບເຂົ້າ Platform ໄດ້

Whatsapp ກຽມປັບປຸງຄັ້ງໃຫຍ່! ອັບເດດຟີເຈີໃຫມ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ

Meta ໄດ້ອອກມາແບ່ງປັນວິໄສທັດ ສຳລັບຊູມຊົນຂອງ WhatsApp ຈະມິການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຟີເຈີໃຫມ່ໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າເຖິງກັນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ຜ່ານມາ

ມາຮູ້ຈັກກັບ IP ຄ່າມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ກັນນໍ້າ

IP ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ International Protection Standard ຫຼືວ່າ ຄ່າມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າ ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ກ່ອນຈະໄປຫຼິ້ນປີໃໝ່ລາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າໂທລະສັບມືຖື ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກຄ່າຂອງ IP ໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຄື່ອງໂທລະສັບທີ່ເຮົົາໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າໄດ້ໃນລະດັບໃດ?

Meta ພັດທະນາລະບົບ AI ຮອງຮັບການສ້າງ Metaverse. 

ພາຍຫຼັງທີ່ FaceBook ປ່ຽນຊື່ ບໍລິສັດ ມາເປັນ Meta ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍ, ຫຼ້າສຸດ Meta ກໍໄດ້ເຜີຍ Inside the Lab ໃນການພັດທະນາລະບົບ AI ເພື່ອຮອງຮັບ Metaverse ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໄລຍະຍາວຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ Meta ເຄີຍເຮັດມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ຈະດຳເນີນການໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ເກືອບທຸກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.  

Hits: 0

Don`t copy text!