fbpx

Lifestyle

ເຈົ້າພົບບັນຫາຫຍັງແດ່? ກັບການໃຊ້ຊີວິດ ໃນເສດຖະກິດແບບນີ້.

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ຈາກລາຍຮັບທີ່ມີຊ່ຳເກົ່າ ແຕ່ລາຍຈ່າຍຊ້ຳພັດສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບຕົວ ແລະ ຫາວິທີຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງ.

ສິນຄ້າປະເພດໃດ ທີ່ເຈົ້າຢາກໃຫ້ຜະລິດໃຊ້ເອງພາຍໃນປະເທດ?

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆທ່ານ ຄົງມີແນວຄວາມຄິດຢາກໃຫ້ລັດຖະບານສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດ ໃຫ້ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຕ່າງໆ ໄວ້ຊົມໃຊ້ເອງພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ກໍອາດມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງທາງດ້ານວັດຖຸດິບທີ່ຈຳເປັນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຂ້ອນຂ້າງສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮົາຕ້ອງເພິ່ງການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ປະສົບການລ້ຽງລູກ ຈາກແມ່ມືໃໝ່

ພໍ່ແມ່ ແຕ່ລະຄົນມີວິທີລ້ຽງລູກຂອງຕົນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນຄື ຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ້, ຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ນຳເອົາປະສົບການໃນການລ້ຽງລູກຈາກແມ່ມືໃໝ່ ວ່າພວກເຂົາລ້ຽງລູກແບບໃດ ມາຝາກກັນ.

ສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຄວນເອົາຕິດລົດ ໃນຊ່ວງໜ້າຝົນ.

ຮອດໜ້າຝົນກັນແລ້ວ ການເດີນທາງໄປລ້າໄປການ ກໍອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍສະດວກປານໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຂັບຂີ່ລົກຈັກ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຝົນຈະຕົກລົງມາຕອນໃດ ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ຄວນຈະຕິດລົດໄວ້ໃນຊ່ວງໜ້າຝົນມີດັ່ງນີ້:

ເປັນໂສດແບບໃດ ໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສຸກ.

ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີງົດງາມສະເໝີ ແຕ່ຫາກຈະຕ້ອງຢູ່ແບບໂສດໆ ບໍ່ມີຄົນຮັກ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າຊີວິດຈະຂາດຄວາມສຸກໄປ ເພາະຂາດຄວາມຮັກມາເຕີມເຕັມ ແຕ່ໃນເມື່ອຫຼາຍຄົນເລືອກທີຈະໂສດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ບໍ່ແມ່ນໂສດແບບຈຳຍອມເພາະຖືກຖີ້ມ ຫຼື ບອກເລີກ.

ປະສົບການຕົວຈິງ! ຈາກຜູ້ສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານອອນລາຍ.

ການຄ້າຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ສະບາຍໃຫ້ກັບຄົນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ໃນເມື່ອມີຂໍດີໃນເລື່ອງຄວາມສະດວກ ກໍຍ່ອມມີບັນຫາຕາມມາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສັ່ງເຄື່ອງແລ້ວບໍ່ໄດ້, ເຄື່ອງບໍ່ຖືກຕາມສະເປັກ, ໂອນເງິນແລ້ວບໍ່ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ ເປັນຕົ້ນ.
spot_img

Popular

Hits: 0

Don`t copy text!