fbpx

Lifestyle

ເພື່ອນແທ້! ເຂົາເບິ່ງກັນແບບໃດ?

ທຸກໆຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໝູ່ເພື່ອນກັນໝົດ ເຖິງວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວກໍຕາມ, ແຕ່ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຮົາຄົບຢູ່ນັ້ນ ເປັນເພື່ອນແທ້ທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົາ, ເຂົ້າໃຈເຮົາໃນທຸກໆເລື່ອງ. ເຮົາລອງມາສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຈິງໃຈກັບເຈົ້າແທ້ນັ້ນ ຄວນເປັນຄົນແບບໃດ?

ທຸກອາຊີບ ມີຄ່າສະເໝີ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ຕ່າງກໍຢາກມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະເລືອກໄດ້ເພາະຕົ້ນທືນຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຊີບໃດ ກໍມີຄ່າສະເໝີ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ອາຊີພະນັກງານອະນະໄມ ເຊິ່ງເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດ້ອຍຄ່າກວ່າອາຊີບອື່ນໆເລີຍ ເພາະເປັນອາຊີບທີ່ສຸດຈະລິດ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງຄວາມສະອາດຈົບງາມໃຫ້ກັບບ້ານເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ.

6 ວິທີ ຄວບຄຸມຄວາມໃຈຮ້າຍ ໃນຫ້ອງການ.

ການເຮັດວຽກແຕ່ລະບ່ອນ ຍ່ອມມີຄວາມກົດດັນເປັນທຳມະດາ ບາງຄົນເກີດຄວາມກົດດັນຫຼາຍ ຄວາມຢາກຮ້າຍກໍລະເບີດອອກມາ ເຊິ່ງມັນອາດບໍ່ເປັນຜົນດີກັບເຮົາເອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເຮົາເຮັດວຽກຢູ່, ສະນັ້ນ ເຮົາມີວິທີ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງເຮົາໄດ້ໃນຫ້ອງການ.

7 ປັດໄຈ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ

ຄອບຄົວຈະໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນສຸກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດ,​ ສັງຄົມ ທີ່ແຂ່ງຂັນກັນທັງດ້ານວັດຖຸນິຍົມ ຈົນຂາດການໃສ່ໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈ. ນອກຈາກຄວາມຮັກ ຄວາມຜູກພັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ດີ ມີຄວາມສຸກນັ້ນ, ຍັງມີອີກຫຼາຍປັດໄຈ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ລອດໄດ້ ໃນສັງຄົມແຫ່ງການແຂ່ງຂັນກັນ ຊຶ່ງມັກຈະມີ 7 ປັດໄຈ ດັ່ງຕໍ່ນີ້:

ໂຈນງັດຫ້ອງ! ບັນຫາທີ່ຄົນຫ້ອງເຊົ່າຕ້ອງລະວັງ.

ໃຜທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຫ້ອງແຖວ ຫຼື ຫ້ອງເຊົ່າ ມັກຈະພົບກັບບັນຫາເລື່ອງເຄື່ອງຂອງເສຍເປັນປະຈຳ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງໃຊ້, ເງິນ, ຄຳ ແລະ ເຄື່ອງຂອງມີຄ່າອື່ນໆ, ບາງຄົນເຄື່ອງເສຍຫຼາຍຈົນຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຫ້ອງແຖວໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ກໍມີ, ຍ້ອນວ່າເຂດທີ່ຕົນເອງຢູ່ນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ.

8 ວິທີ ກຳຈັດກິ່ນອັບໃນຫ້ອງ

ຖ້າເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ເຮົາຢູ່ອາໄສມີກິ່ນອັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນອາກາດ ຫຼື ເຟີນີເຈີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດ, ໄປຈົນຮອດສັດລ້ຽງທີ່ທ່ານລ້ຽງໄວ້ໃນຫ້ອງ ຖ້າກິ່ນອັບເຫຼົ່ານີ້ ເປັນບັນຫາກວນໃຈເຈົ້າ ລອງນຳໃຊ້ 8 ວິທີ ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ.
spot_img

Popular

New From Gadgets

Hits: 0

Don`t copy text!