ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ພູພຽງບໍລະເວນ ກວາມເອົາເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫ່ຍ ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຮອດສ່ວນໜື່ງຂອງແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື, ມີພື້ນທີ່ທັງໝົດປະມານ 4,800 ກມ2 ແລະ ລະດັບຄວາມສູງເຖີງ 1,400 ມ ຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ, ມີສະພາບພູມອາກາໜາວເຢັນ ແລະ ຝົນຕົກຕະຫຼອດປີ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດນັ້ນແມ່ນມີທັງປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງຫົວສາວ); ລະດັບເມືອງ (ປ່າປ້ອງກັນພູຈວມ). ອົງປະກອບຂອງປ່າ ປະກອບດ້ວຍ ປ່າປະສົມຜັດໃບ ໃນເຂດຕໍ່າ ແລະ ປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນ ປະສົມ ປ່າທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ປ່າແປກ ໃນເຂດສູງ.

ໂດຍລ່າສຸດ, ອາຈານ ປທ. ນ. ເພັດລາສີ ສຸລະເດດ ນັກພືດສາດລາວ ຈາກ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກັບອິນໄຊລາວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າພືດສາດລາວ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບພືດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ ຢູ່ເທີງພູພຽງບໍລະເວນ ຂອງປະເທດລາວ  ເຊີ່ງລວມມີທັງໝົດ 13 ຊະນິດ ແລະ ມີການຕັ້ງຊື່ເປັນພາສາລາວ ດັ່ງນີ້: ສ້ອຍໝາກດູກບໍລະເວນ, ມ່ວງບໍລະເວນ, ກະດຸມບໍລະເວນ, ຕອງຫອມຈຳປາສັກ, ຊີດິນບໍລະເວນ, ຊີດິນໃບຕັ້ງ, ຫວິດບໍລະເວນ, ສົ້ມໂຮງບໍລະເວນ, ທອງສ້ອຍພູວົງ, ທຽນໃບດາບ, ເຄືອພວງບໍລະເວນ, ປໍເຫືອງບໍລະເວນ ແລະ ຫ້ອມບໍລະເວນ

ອາຈານ ປທ. ນ. ເພັດລາສີ ສຸລະເດດ ນັກພືດສາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສຶກສານີ້ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊະນິດພັນພືດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ, ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ. ຄຸນລັກສະນະຊະນິດພັນພືດຂອງປະເທດລາວ ແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະ ຍ້ອນມີການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ເຂດພູມສາດພັນພືດ ພູຫິມະໄລ, ເຂດພູມສາດພັນພືດ ຈີນ, ເຂດພູມສາດພັນພືດ ອິນດູຈີນ ແລະ ເຂດພູມສາດພັນພືດ ມາເລເຊຍ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມຸນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ຊະນິດພັນພືດໃນລາວ ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖີງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຊະນິດພັນພືດໃນເຂດພາກພື້ນ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເວົ້າລວມ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ທັງນີ້, ການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພືດໃນລາວ ແມ່ນມີພື້ນຖານຈາກການສຶກສາພັນພືດຂອງອິນໂດຈີນ (Lecomte, 1907–1950) ແລະ ການສຶກສາພັນພືດຂອງ ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (Aubreville, 1960–present), ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ມີພຽງຂໍ້ມູນ ລາຍຊື່ຂອງຊະນິດພັນພືດທີ່ພົບໃນລາວ ມີທັງໝົດປະມານ 4,850 ຊະນິດ (Newman et al., 2007)

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໂຄງການສຶກສາ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພືດ ພູພຽງບໍລະເວນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2018 – ມີນາ 2021, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍວິທີການເກັບຕົວຢ່າງພືດທັງໝົດ (ຈາກດອນຕົວຢ່າງ ແລະ ພົບທົ່ວໄປໃນພື້ນທີ່) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຖານຂໍ້ມູນຊະນິດພືດທັງໝົດໃນພື້ນທີ່ ແລະ ກະກຽມຈັດພິມປື້ມຄູ່ມືພາກສະໜາມຂອງເຂດພູພຽງບໍລະເວນ (Photo Guidbook of Bolaven Plateau) ເຊິ່ງຈະເປັນການຮວບຮວມຊະນິດພືດທີ່ພົບໃນພູພຽງບໍລະເວນທັງໝົດ.

“ຜົນການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບພືດຊະນິດໃໝ່ (New Species) ແລະ ພືດລາຍງານການກະຈາຍພັນໃໝ່ໃນລາວ (New Record) ອີກປະມານ 75 ຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະ ການຄົ້ນພົບພືດຊະນິດໃໝ່ ຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນພືດສະເພາະຖິ່ນ (Endemic) ເຊິ່ງເປັນ ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ ຄຸນລັກສະນະ (Floristic Element) ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ (Endemism) ຂອງພັນພືດໃນລາວ ຫຼາຍຂື້ນ” ອາຈານ ເພັດລາສີ ກ່າວ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອາຈານ ເພັດລາສີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສຶກສາຊະນິດພັນພືດໃນລາວ ແບບລະອຽດ ແມ່ນຍັງຈຳກັດ, ຂໍ້ມູນຊະນິດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງພືດ ຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ຖ້າທຽບກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ. ສະນັ້ນ, ການສຶກສາ ສະເພາະໃນຂົງເຂດພື້ນທີ່ໃດໜື່ງ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ກຳໄດ້ສະພາບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຊະນິດພືດໃນເຂດນັ້ນ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ

“ຊັບພະຍາກອນລາວມີຫຼາຍ, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າລົງເລີກ ຍັງມີໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງຢາກເຊີນຊວນນ້ອງໆຄົນລຸ້ນໃໝ່ເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ ສຶກສາ ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ ເຊີ່ງເຮົາຍັງຂາດນັກຄົ້ນຄວ້າສາຍນີ້ຫຼາຍ ແລະ ຝາກເຖີງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຊ່ວຍກັນອະນຸລັກ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ”   ໄດ້ກ່າວໃນຕອນທ້າຍ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້