ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຫຼັງຈາກ ທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີການນຳໃຊ້ ພືດເປັນຢາ 3 ຊະນິດ ຄື: ກະຊາຍຂາວ ຜັກຄາວທອງ ແລະ ລາຊາບີ ເພື່ອໃຊ້ຄຽງຄູ່ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຢັບຢັ້ງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ມີການສັ່ງຊື້ ເພື່ອຈະແຈກຢາຍໄປໃຫ້ບັນດາແຂວງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ

ມື້ນີ້, ອິນໄຊລາວ ຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັບ 1 ໃນພືດເປັນຢາ “ລາຊາບີ” ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ແລ້ວ ຫຼື ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຫັນ

ຕົ້ນລາຊາບີ ຫຼື ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນວ່າ ສາມພັນປີ ສ່ວນພາສາຈີນເອີ້ນວ່າ 穿心莲 [chuan xin lian] ແລະ ໃນພາສາໄທ ເອີ້ນວ່າ ຟ້າທະລາຍໂຈນ [ฟ้าทะลายโจร]

ຕົ້ນລາຊາບີ ເປັນພືດລົ້ມລຸກ ສູງປະມານ 40-100 ຊັງຕີແມັດ, ລຳຕົ້ນແຂງ, 4 ຫຼ່ຽມ ແລະ ຄົມຫຼາຍຢູ່ລະດັບຫຼ່ຽມ, ລຳຕົ້ນແຕກອອກເປັນຫຼາຍກິ່ງ, ໃບດຽວ ຈັບກົງກັນຂ້າມ, ລວງຍາວ 6-9 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 1-2 ຊັງຕີແມັດ, ກົກ ແລະ ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບກ້ຽງ ແລະ ມີຂົນແຈກຢາຍເປັນບາງບ່ອນ. ນອກນັ້ນຂົນຍັງແຈກຢາຍເປັນຈຸດຫ່າງໆຢູ່ຕາມກ່າງກາງໃບ. ດອກອອກເປັນຮວງຊ້ອນ, ຈັບຢູ່ປາຍງ່າ, ຮວງຍາວ 22–24 ຊັງຕີແມັດ ສ່ວນໝາກເປັນຝັກຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຮູບກົມ, ມີຮ່ອງຢູ່ກາງທັງເບື້ອງເທີງ ແລະ ເບື້ອງລຸ່ມ, ຍາວ 1,5–2 ຊັງຕີແມັດ, ທາງໃນມີແກ່ນບັນຈຸຈຳນວນຫຼາຍ, ແກ່ນມີຮູບກົມມົນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້

ທັງຕົ້ນ ສົດ ຫຼື ແຫ້ງ ໃຊ້ເປັນຢາປົວຖອກທ້ອງ, ປົວລຳໄສ້ອັກເສບ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ, ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ, ປົວເຈັບຫົວ ແລະ ອາການເລືອດຂຶ້ນ. ນອກນີ້ຍັງໃຊ້ປົວຕຸ່ມຄັນ ແລະ ປົວພະຍາດເບົາຫວານ. ໃບຣາຊາບີບົດປະສົມກັບນ້ຳມັນພືດທາບາດແຜນ້ຳຮ້ອນລວກ, ໄຟໄໝ້. ໃບສົດນໍາມາຍໍ້າກຶນນໍ້າແກ້ຄໍອັກເສບ, ເຈັບຄໍ

ນອກຈາກນີ້,​ ຕາມການລາຍງານຂອງ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງຂອງລາວ ລວມທັງການສຶກສາຂອງສາກົນ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ປິ່ນປົວ ແລະ ຢັບຢັ້ງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີສົມຄວນ

ເຕັກນິກການປູກດ້ວຍແກ່ນ

ການປູກດ້ວຍແກ່ນແມ່ນສາມາດປູກດ້ວຍຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ ເມື່ອກ່ອນແມ່ນນິຍົມປູກດ້ວຍການຫວ່ານແກ່ນລົງດິນເລີຍ ແຕ່ຈະຫຍຸ້ງຍາກໃນຂັ້ນຕອນການກຳຈັດຫຍ້າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປ່ຽນມາເປັນວິທີໂຮຍແກ່ນລົງຮ່ອງທີ່ກຽມໄວ້ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ດິນໂຮຍປົກແກ່ນພໍປະມານ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮວຍແກ່ນຫ່າງກັນປະມານ 1-2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງແຕ່ລະແຖວແມ່ນ 40 ຊັງຕີແມັດ, ແລະ ອີກວິທີໜຶ່ງຄືການຂຸດຂຸມແລ້ວຢອດຂຸມ ຂຸມລະ 5 ແກ່ນແຕ່ລະຂຸມໃຫ້ຫ່າງກັນປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ.

ກ່ອນປູກແມ່ນໃຫ້ເອົາແກ່ນໄປແຊ່ນ້ຳອຸ່ນປະມານ 12 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳມາຫໍ່ດ້ວຍຜ້າຂາວປະໄວ້ປະມານ 36 ຊົ່ວໂມງ.  ຫຼັງຈາກສໍາເລັດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຢ່າງດີຕໍ່ໄປ ຫາກປູກໃນພື້ນທີ່ມີລົມແຮງ, ແດດກ້າ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫາຫຍ້າ ແລະ ເຟືອງ ມາເປັນຫົ່ມ ແລະ ຊ່ວຍການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳໃນດິນ ເພາະຫາກມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍເທົ່າໃດແກ່ນກຈະຍິ່ງງອກໄວເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງໝັ່ນສັງເກດວ່າຫາກເບ້ຍຕາຍ ແມ່ນໃຫ້ຮີບປູກແຊມຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕທັນກັນ.

ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 30 ວັນ ຈຶ່ງນຳເອົາເຟືອງອອກເທື່ອລະໜ້ອຍ ພ້ອມທັງກວດເບິ່ງວ່າເບ້ຍຕິດກັນຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຫາກມີຄວາມໜາແໜ້ນເກີນໄປໃຫ້ຫຼົກໄປປູກບ່ອນອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເບ້ຍໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ.

ການໃຫ້ນ້ຳ: ເມື່ອນຳໄປປູກຕ້ອງຫົດນ້ຳທັນທີ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຢ່າສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດ 60 ມື້  ຫາກເປັນພື້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳມື້ລະ 2 ຄັ້ງ, ຫຼັງຈາກໄດ້ 60 ມື້ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ນ້ຳໂດຍການເວັ້ນມື້ອີງຕາມສະພາບອາກາດ.

ການໃຫ້ປຸ໋ຍ: ຫຼັງອາຍຸ 60 ມື້ແລ້ວ ຕ້ອງມີການໃຫ້ປຸ໋ຍຄອກໂດຍການຫວ່ານບໍລິເວນເຫງົ້າໃຫ້ທົ່ວເຖິງແລ້ວຮີບຫົດນ້ຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ປຸ໋ຍຊືມລົງຮາກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຫຼື ຈະຂຸດເປັນຮ່ອງລະຫວ່າງແຖວເພື່ອໃຫ້ປຸ໋ຍໄຫຼຊຶມລົງຮາກກໍໄດ້.

ເມື່ອຕົ້ນລາຊາບີອອກດອກກໍສາມາດນຳເອົາຕົ້ນ, ໃບເພື່ອນຳໄປແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆໄດ້ ການເກັບໃນຊ່ວງອອກດອກຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ນ້ຳໜັກແຫ້ງດີ

Hits: 0

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້