ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ແນ່ນອນແລ້ວວ່າພືດຜັກແຕ່ລະຊະນິດລ້ວນແຕ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຊີ່ງບາງຊະນິດກໍ່ກິນໄດ້ທັງດິບແລະ ນຳໄປປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກ

ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ, ຜັກບາງຊະນິດທີ່ກໍ່ບໍ່ຄວນກິນດິບເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນ, ມາເບິ່ງກັນວ່າມີຜັກຫຍັງແດ່?

ຜັກກະລ່ຳ

ຫ້າມກິນດິບສຳລັບຜູ້ເປັນພະຍາດທີ່ມີພາວະໄຮໂປໄທຣອຍ Hypothyroidism ເຊິ່ງເປັນພາວະທີ່ຕ່ອມໄທຣອຍເຮັດວຽກຊ້າ ເພາະໃນຜັກກະລ່ຳປີມີສານກອຍໂຕເຈນ Goitrogen ເຊິ່ງມັນນອນໃນກຸ່ມທີ່ຂວາງຕໍ່ການສ້າງຮໍໂມນ ໃນຕ່ອມໄທຣອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນຳເອົາໄອໂອດິນໄປສ້າງຮໍໂມນໄຊຣອກຊິນນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໄທຣອຍເຮັດວຽກຊ້າລົງອີກ ແຕ່ຫາກກິນຜັກກະລ່ຳໂດຍຜ່ານຄວາມຮ້ອນສານກອຍໂຕເຈນກໍໝົດໄປ. ສຳລັບຄົນທົ່ວໄປກໍສາມາດຮັບປະທານແບບດິບໄດ້

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໝາກຖົ່ວງອກ

ໃນຖົ່ວງອກຈະມີເຊື້ອຈູລິນຊີ ຫຼື ສານຟອກຂາວປົນເປື້ອນ ເນື່ອງຈາກເວລາປູກໃຫ້ງອກຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມຊຸ່ມ ເຊິ່ງມັນເໝາະແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີ ເຊັ່ນຈຳພວກເຊື້ອຊັນໂມເນວລາ ແລະ ເຊື້ອອີໂຄໄລ ສະນັ້ນຫາກເຮົາກິນດິບ ຫຼື ລ້າງບໍ່ສະອາດ ຮ່າງກາຍກໍຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ສຳຄັນຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳເປັນຕົ້ນແມ່ນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກເຊື້ອດັ່ງກ່າວ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຫາກຈະກິນດິບແມ່ນໃຫ້ນຳມາແຊ່ນ້ຳດ່າງທັບທິມກ່ອນເພື່ອຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານັ້ນ.

ໝາກຖົ່ວ

ການກິນຖົ່ວຕ້ອງໄດ້ລະວັງສານຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປູ໋ຍເຄມີ ປົກກະຕິແລ້ວຫາກມີການ  ສີດພົ່ນສານດັ່ງກ່າວສາມາດນຳມາຮັບປະທານໄດ້ຫຼັງຈາກ 7 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ສານລະລາຍໄປເອງຕາມທຳມະຊາດ. ການສີດສານເຄມີໝາກຖົ່ວຈະດູດຊືມເອົາສານໂມໂນໂຄໂຕຟອສ Monocrotophos ຫາກລ້າງພຽງພາຍນອກຈະບໍ່ສາມາດລ້າງສານດັ່ງກ່າວໄດ້ ສະນັ້ນກ່ອນຈະຮັບປະທານຄວນຫັກເປັນທ່ອນເພື່ອແຊ່ນ້ຳໄວ້ປະມານ 5 ນາທີ

ໜໍ່ໄມ້

ເພາະຈະມີການປົນເປື້ອນຂອງສານໄຊຍາໄນທີ່ມີຕາມທຳມະຊາດ ຫາກກິນດິບຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດ ຂັບສານພິດຈຳພວກນີ້ມາໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະນຳມາຮັບປະທານທຸກຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຕົ້ມໃຫ້ສຸກກ່ອນ ຫາກເຮົາກິນດິບສານດັ່ງກ່າວຈະເຂົ້າໄປຈັັບເມັດເລືອດສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດອົກຊີເຈນ, ວິນຫົວ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະຮັບປະທານທຸກຄັ້ງຕ້ອງນຳມາຕົ້ມໃຫ້ສຸກກ່ອນ.

ຜັກຫົມ

ການກິນຜັກຫົມກໍບໍ່ມີອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ພຽງແຕ່ມີສານ ຕ້ານໂພຊະນາການເຊັ່ນ ສານອົກຊາລິກ Oxalic Acid ທີ່ຈະຕ້ານການດູດຊຶມທາດເຫຼັກ ແລະ ແຄລຊ່ຽມ ດັ່ງນັ້ນບຸກຄົນທີ່ມີອາການຂາດທາດດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ຂໍ້ມູນຈາກ: Siam rath

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here