ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໄຂ່ມົດສົ້ມ ຖືວ່າເປັນອາຫານພື້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສົມຄວນໃນສັງຄົມລາວ ແລະ ການຫາໄຂ່ມົດແດງມາປະກອບອາຫານນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງຍາກ ເພາະຕ້ອງຫາຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ມີສະເພາະເດືອນແລງເທົ່ານັ້ນ.

ມື້ນີ້, ອິນໄຊລາວ ຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບວິທີການລ້ຽງໄຂ່ມົດແດງ ໄວ້ກິນເອງ ແລະ ຍັງສາມາດລ້ຽງໄວ້ຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຄອບຄົວອີກດ້ວຍ

ພື້ນທີ່ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການລ້ຽງມົດສົ້ມ ແມ່ນຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ, ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ ສູງບໍ່ເກີນ 6 ແມັດ, ເປັນຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນບໍ່ປ່ຽນໃບ ແລະ ມີຊົງຟຸ່ມທີ່ບໍ່ໜາເກີນໄປເຊິ່ງມີແສງແດດສ່ອງເຖິງພື້ນດິນ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ, ຕົ້ນໝາກຈຽງ,ຕົ້ນລໍາໄຍ ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່ສໍາຄັນຄວນມີແຫຼ່ງນ້ໍາຢູ່ໃກ້ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕູຂອງມົດສົ້ມຄືພວກປວກທີ່ຫຸ້ມລໍາຕົ້ນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ເອົາມົດສົ້ມມາປ່ອຍໃສ່

ການຫາມົດສົ້ມຕາມທໍາມະຊາດມາປ່ອຍໃສ່ນັ້ນ, ແມ່ນຕ້ອງເອົາໝົດຮັງ ແລະ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າມີນາງພະຍາຢູ່ໃນຮັງນັ້ນນໍາ, ທໍາມະຊາດຂອງມົດສົ້ມທີ່ມາຈາກຄອບຄົວ ຫຼື ພີ້ນ້ອງດຽວກັນຈະບໍ່ກັດກັນ, ສາມາດນໍາມົດສົ້ມຈາກຮັງໃນຕົ້ນດຽວກັນເອົາມາຮັງລະ 10-20 ຕົວ, ແລ້ວເອົາມາປ່ອຍຮັງໃດຮັງໜຶ່ງຂອງອີກຕົ້ນໜຶ່ງແລ້ວເຝົ້າສັງເກດມົດເຫຼົ່ານັ້ນວ່າກັດກັນ ຫຼື ບໍ່, ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາມົດແດງຮັງອື່ນ ແລະ ໄກກັນອອກໄປມາໃສ່ອີກ, ແລ້ວກໍ່ຕິດຕາມວ່າກັດກັນ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າກັດກັນສະແດງວ່າບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງດຽວກັນ.

ຫຼັງຈາກທີ່ພົບເຫັນຮັງມົດສົ້ມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ​ ໃຫ້ຕັດກິ່ງຕັດຮັງມົດສົ້ມບັນຈຸລົງໃນກະສອບປຸ໋ຍ ຖ້າເປັນຕົ້ນໄມ້ສູງ ແມ່ນໃຫ້ແຍ່ເອົາ. ແລ້ວນຳໄປປ່ອຍໃສ່ບ່ອນທີ່ກຽມໄວ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມົດສົ້ມຈະໄຕ່ຂຶ້ນໄປອາໃສຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສ້າງຮັງເອງ.

ມົດສົ້ມກິນຫຍັງເປັນອາຫານ?


 ມົດສົ້ມມັກອາຫານທີ່ແຫ້ງເຊັ່ນ: ປາແຫ້ງ, ກັບໂກ້, ຈີ່ຈ້ຽມ, ງູທີ່ຕາຍແລ້ວນໍາໄປຕາກແຫ້ງ ແລະ ມັກເປັນພິເສດແມ່ນແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ, ໂດຍຈະຄາບໄປສະສົມໄວ້ໃນຮັງ, ຖ້າຫາກອາຫານມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະຄາບ ຫຼື ລາກໄປເກັບໄວ້ໃນຮັງໄດ້, ມົດສົ້ມຈະຊ່ວຍກັນກັດ, ຢ່ຽວໃສ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເໜົ່າເໝັ້ນ ແລະ ຖ້າຈົນກວ່າອາຫານນັ້ນແຫ້ງ, ຈຶ່ງຈະຄ່ອຍກັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆຂົນໄປໄວ້ຮັງ, ເພື່ອນໍາໄປປ້ອນຕົວອ່ອນ ແລະ ນໍາໄປເປັນອາຫານ.

ການເຮັດອຸປະກອນໃຫ້ນ້ໍາ ແລະ ອາຫານແກ່ມົດສົ້ມ (ການໃຫ້ອາຫານ ຄວນໃຫ້ຫ່າງຈາກພື້ນດຶນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໝາ ຫຼື ແມວມາກິນກ່ອນມົດ )


ໃນການຫາອາຫານນັ້ນມົດສົ້ມຈະເດີນທາງໄປຮອບໆທີ່ຢູ່ຂອງມັນ, ຖ້າຫາກພົບເຫຍື່ອ ຫຼື ອາຫານມົດສົ້ມຈະສົ່ງສັນຍານໃຫ້ກັນຮູ້ ແລະ ເດີນທາງມາທັນທີ, ຖ້າຫາກເຍື່ອຍັງມີຊີວິດຢູ່ມັນຈະລຸມກັດ ແລະ ຍ່ຽວໃສ່, ເຫຍື່ອຈະຕາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ມົດສົ້ມກໍ່ຈະຊ່ວຍກັນລາກໄປໄວ້ໃນຮັງເພື່ອເປັນອາຫານ.

ຂໍ້ສັງເກດອີກຢ່າງໜຶ່ງມົດສົ້ມມັກນໍາອາຫານໄປໄວ້ໃນຮັງກໍ່ຍ້ອນວ່າ: ພາຍໃນຮັງອາຫານຈະບໍ່ບູດເໜົ່າ, ຈະບໍ່ຖືກນ້ໍາຝົນ, ນ້ໍາຄ້າງ, ທັງເປັນບ່ອນລວມຕົວຂອງສັງຄົມມົດເຊິ່ງຈະມີການປະຊຸມວາງແຜນ ແລະ ກິນອາຫານຮ່ວມກັນ.


     ຈາກການສັງເກດພົບວ່າ: ໃນລະດູຝົນມົດສົ້ມບໍ່ມັກເດີນທາງອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັນສ້າງຮັງຢູ່, ເນື່ອງຈາກພື້ນດິນປຽກ, ໃນລະດູຝົນມົດສົ້ມຈຶ່ງຫາອາຫານໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ, ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາຈັດຫາບ່ອນໃຫ້ນ້ໍາ ແລະ ອາຫານໄວ້ໃນບໍລິເວນທີ່ມົດສົ້ມອາໄສຢູ່ຈະເຮັດໃຫ້ມົດສົ້ມໄຂ່ຢ່າງສົມບູນ, ໃນການລ້ຽງມົດສົ້ມປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຄວາມຊຸ່ມ, ຖ້າປີໃດຝົນຢຸດໄວອາກາດແຫ້ງແລ້ງມາໄວ້ຈະຜະລິດໄຂ່ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຖ້າຝົນຢຸດຕົກເດືອນກັນຍາປະມານເດືອນມັງກອນຈະໄດ້ໄຂ່, ຫາກຝົນຢຸດໃນເດືອນພະຈິກກໍ່ຈະໄດ້ໄຂ່ມົດເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງລວມເວລາໃນການລ້ຽງ 4-5 ເດືອນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາ ແມງໄມ້ເສດຖະກິດ, ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ 

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້