ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ຂະຫຍາຍເວລາໃນການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດໃນທົ່ວປະເທດ.

ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງກະກຽມເອກະສານທີ່ໃຊ້ ປະກອບການຂື້ນທະບຽນບໍ່ທ່ວງທັນ ເນື່ອງຈາກ ສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ19(COVID19) ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍ ໂທລະສັບ ແລະ ປິດການນໍາໃຊ້ ອອກໄປຕື່ມໄລຍະຫນຶ່ງ

ດັ່ງລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ
  1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ຊີມເນັດ, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື:

ໄລຍະທີ 1: 01/01/2021-31/05/2021, ສືບຕໍ່ຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສໍາລັບເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂື້ນທະບຽນ, ໃນໄລຍະນີ້ ເລກຫມາຍໂທລະສັບຈະຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໂທເຂົ້າ-ອອກໄດ້ປົກກະຕິ;

ໄລຍະທີ2: 01/06/2021-30/06/2021, ເລກຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ຊິມເນັດ ແມ່ນຍັງສາມາດຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້ (ຍົກເວັ້ນ ເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນເນັດໄດ້ ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ;

ໄລຍະທີ 3: ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 01/07/2021, ເລກຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ(020, 030) ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຖືກປິດການນໍາໃຊ້ ບໍ່ສາມາດ ໂທເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຫຼີ້ນເນັດໄດ້, ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຈະຍັງຮັກສາສົດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເດີມ ຂອງເລກຫມາຍດັ່ງກ່າວໄວ້ ແລະ ສາມາດເປີດຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງເລກຫມາຍຄືນພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໄລຍະທີ 3 ນີ້.

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ພ້ອມກັບຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ດໍາເນີນການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ (ເລກຫມາຍໃຫມ່) ຜ່ານລະບົບ 3 ແກຼບ ຫຼື Lao KYC ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ລຸກຄ້ານໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກໆຄັ້ງ, ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າຫາກ ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ຈະຖືກດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການ ຂອງຂະແຫນງການ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສາມາດເປີດນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ຊິມເນັດ ທີ່ເຈົ້າຂອງເດີມ ບໍ່ມາຂື້ນທະບຽນຕາມກໍານົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໄລຍະທີ 3 ໃຫ້ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຄົນໃຫມ່ໄດ້ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/08/2021 ຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນການໂອນ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສືບຕໍ່ ສົມທົບກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ຊິມເນັດຕາມໄລຍະເວລາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ;

ຂໍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃນການປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ຊິມ ທີ່ອາໃສຢູ່ປະເທດລາວທັງຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມາຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງ ກະຊວງ ປທສ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້