ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດ ເກັບເງິນຄ່າບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 1 : ເຫັນດີໃຫ້ສະຖານບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງລັດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເກັບຄ່າບໍລິການວິຊາການຈາກ ການກວດວິເຄາະ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ມາດຕາ 2: ການກໍານົດລາຄາຄ່າບໍລິການ

1. ຄ່າກວດວິເຄາະ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້ : 

1) ກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບມູນຄ່າກວດ 1.200.000 ກີບ/ຄັ້ງ (ທັງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ມີ :

  • ບຸກຄົນ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ : ນັກການທູດຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກທຸລະກິດ (ລາວ-ຕ່າງປະເທດ), ນັກທ່ອງທ່ຽວ (ລາວ-ຕ່າງປະເທດ), ບຸກຄົນທົ່ວໄປ (ລາວ-ຕ່າງປະເທດ), ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈກວດ (ຄົນລາວ-ຕ່າງປະເທດ).
  • ແຮງງານຄົນລາວ ທີ່ຈະເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.

2) ກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບມູນຄ່າກວດ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ (ສະເພາະຄົນລາວ) ມີ :

  • ບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ : ຍ້ອນພາວະສຸກເສີນດ້ານການແພດ, ຄົນເຈັບ, ຜູ້ແທນ-ພະນັກງານລັດ ໄປວຽກທາງການ, ນັກສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການພິຈາລະນາໃຫ້ຍົກເວັ້ນສະເພາະ.

3) ກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການເກັບຄ່າກວດ ມີ : ກວດວິເຄາະເພື່ອສືບຄົ້ນພະຍາດ, ແຂກສໍາຄັນຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ແຮງງານ (ຄົນລາວ), ນັກບວດ (ຄົນລາວ) ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການພິຈາລະນາໃຫ້ຍົກເວັ້ນສະເພາະ.

2. ຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າຫ້ອງນອນ, ຄ່າກວດດ້ານຄຣິນິກອື່ນໆ (ລວມທັງຄ່າກວດວິເຄາະ ໂຄວິຕາມເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ທີ 1)ໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມ ການກຳນົດລາຄາຕົວຈິງຂອງ ໂຮງໝໍທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ.

ມາດຕາ 3: ເງື່ອນໄຂຂອງການຈ່າຍ

1. ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕາມລະບຽບການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຫຼື ແບບສະໝັກໃຈ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າກວດແລະ ປິ່ນປົວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 2, ນອກຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ເກັບຄ່າ

2. ບຸກຄົນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍລະບົບປະກັນສຸຂະພາບຂອງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫຼື ການຕົກລົງກັນໃນລະບົບປະກັນສຸຂະພາບຂອງລັດທີ່ມີແລ້ວ; ມູນຄ່າສ່ວນເກີນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບເອງ

3. ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ໃນການເກັບຄ່າບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ທີ 1 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະສະເພາະກິດແຕ່ລະຂັ້ນ.

ມາດຕາ 4: ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

1. ທຸກລາຍຮັບຈາກຄ່າບໍລິການກວດວິເຄາະ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍຕ້ອງໄດ້ເປີດ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງກົມກອງຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ

2. ການເກັບລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ ບິນເກັບເງິນອາກອນ ຫຼື ລະບົບບິນຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ລະບົບເກັບເງິນໄອທີ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຫຼື ຫ້ອງການອາກອນທ້ອງຖິ່ນ;

3. ແຕ່ລະພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍປະຈຳປີຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນລະບົບການວາງແຜນ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານວິຊາການປະຈຳປີ ໃນລະບົບປົກກະຕິຕາມກົດໝາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຊື້ຄືນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການກວດ-ປິ່ນປົວພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ມາດຕາ 5 : ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມການເງິນ, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກົມປິ່ນປົວ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 6 : ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

Hits: 31373

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້