ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ບັນຫາສຸຂະພາບໃໝ່ທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ, ບັນຫານີ້ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ເຮັກການກະສິກຳ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກນຳອີກ

ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ມີລາຍງານວ່າຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານທີ່ມາຈາກຢາຂ້າຫຍ້າ ສາມາດຈໍາແນກອອກໄດ້ຄື: ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບສືບພັນໂດຍສະເພາະການລຸລູກ, ໂຣກມະເຮັງ,ລະບົບປະສາດ, ລະບົບຫາຍໃຈ, ລະຄາຍເຄືອງຕາມຜິວໜັງ, ຕີນມືສັ່ນໆເຊັນໆ, ການສຶກສາອື່ນໆໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄກໂຟເຊດເປັນຕົວການທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ລະບົບສືບພັນເຊື່ອມສະພາບລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງຈຸລັງລຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ແພຈຸລັງ ແລະ ຈຸລັງຂອງຕົວອ່ອນ ແລະ ເດັກ ໃນທ້ອງແມ່ຕາຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສ້າງຮອ໋ກໂມນ ແລະ ຮັ່ງໄຂ່ຂອງເພດຍິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄວຈະເລີນພັນຂອງເພດຊາຍຊ້າລົງ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ

ຢາຂ້າຫຍ້າ ສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍັງສາມາດມີຜົນກະທົບທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງຜົນກະທົບໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າ ຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ໃຊ້ໃນການກະສິກໍາໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນ້ໍາ. ຈາກຜົນການສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາໄດ້ບອກວ່າ ມີຜົນຕົກຄ້າງໂດຍກົງຕໍ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ສັດນ້ໍາຫຼາຍຊະນິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກ ເທົາ (ອານກີ algae) ຈົນຮອດປາ ແລະ ຫອຍພົບວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

ສານເຄມີປ້ອງກັນ ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ຖ້າຫາກມີການຮົ່ວໄຫຼຈະເຮັດໃຫ້ມີການຕົກຄ້າງໃນດິນ, ນ້ໍາໃຕ້ດິນ, ແຫຼ່ງນ້ໍາທໍາມະຊາດ ແລະ ຖ່າຍທອດສູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ເກີດເປັນມົນລະພິດສະສົມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບມະນຸດໄດ້

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກົມປູກຝັງ (2016) ໄດ້ແນະນໍາການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດຢ່າງປອດໄພ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕ້ອງໄດ້ອ່ານສະຫຼາກ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີໃຊ້ ຂໍ້ຄວນລະວັງຕ່າງໆ, ອ່ານຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ເມື່ອມີເຫດການສຸກເສີນ, ເບິ່ງວັນໝົດອາຍຸຂອງຢາ, ບໍ່ຄວນກິນອາຫານ ສູບຢາ ນໍ້າ ໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ຢາ  ບໍ່ຄວນໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນ, ຄວນໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນ, ບໍ່ໃຊ້ຢາໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນແຮງ ລົມ ແລະ ຝົນຕົກ ຕ້ອງອາບນໍ້າ ແລະ ຊັກເຄື່ອງທຸກຄັ້ງຫຼັງໃຊ່ສຳເລັດ

ນອກຈາກນີ້, ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວ ຫ້າມຖີ້ມຢາ ແລະ ບັນຈຸພັນລົງແມ່ນໍ້າ ແລະ ແຄມແມ່ນໍ້າ, ກ່ອນຖີ້ມຕ້ອງລ້າງບັນຈຸພັນ 3 ຄັ້ງກ່ອນນໍາໄປທຳລາຍໂດຍການຝັງດິນໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຮູບສະແດງວິທີການຝັງດິນ

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າເຮົາສາມາດຫຼີກລຽງການສານເຄມີ ເຂົ້າໃນການປາບສັດຕູພືດໄດ້ ຍິ່ງເປັນການດີ. ຍົກຕົວຢ່າງວິທີແບບທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ຂົມກະເດົາເຂົ້າໃນການກຳຈັດເພ້ຍເປັນຕົ້ນ

ສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ ກໍ່ຄວນມີການລ້າງຫຼາຍໆນ້ຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການນຳເອົາສານເຄມີເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ

ຂໍ້ມູນ: ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ສຳລັບຂະແໜງກະສິກຳ

Hits: 36

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້