ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ເຟສບຸກ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ການເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕິດຕາມໄພແຫ້ງແລ້ງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ການຮ່ວມມືຄັ້ງທຳອິດນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນ 4 ປະເທດສະມາຊິກ (ຄມສ) – ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ – ກ່ຽວກັບ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວ-ສານ ກ່ຽວກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງ ຄມສ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນ ອອນໄລ໌ ໃນລະຫວ່າງປີ 2020-2021.

ທ່ານ ນາງ ຊານຕິ ອາເລັກຊານເດີ້,  ຜູ້ຈັດການດ້ານຊຸມຊົນ ອາຊີ – ປາຊີຟິກ ຂອງເຟສບຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາວິທີໃໝ່ໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໃນການພັດທະນາໃນລະດັບພາກພື້ນ ຢູ່ໃນເຟສບຸກ, ດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການກະກຽມ, ຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືຢືດຢຸ່ນ, ພວກເຮົາຄວາມມີຍິນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄມສ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນພາກພື້ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ຕໍ່ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ”.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອີງຕາມ ບົດລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະໄພພິບັດ, ສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຫັນການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງຈາກໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ດິນຟ້າອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 150%. ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງໃນໄລຍະປີ 1998-2017, ເຊີ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໜັກທີ່ສຸດ, ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 52,4 ຕື້ໂດລາ.

(ຄມສ) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄພນໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການ ເຊີ່ງໄດ້ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍ່ປີຂອງນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ  ແມ່ນປະມານ 60-70 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນກວມເອົາປະມານສອງໃນສາມຂອງພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມປະຈໍາປີ.

ໃນການສຶກສາຂອງ (ຄມສ) ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດການໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຮຸນແຮງ ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທ່າອ່ຽງນີ້ຈະຍັງສືບຕໍ່. ອ່າງນໍ້າຂອງແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດນໍາອີກ ເຊິ່ງຄາດວ່າອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ ຈະເພິ່ມຂຶ້ື້ນ ປະມານ 0.8 ອົງສາເຊ ໃນປີ 2030.

ທ່ານ ປອ. ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ຫົວໜ້າ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງ (ຄມສ) ໄດ້ກ່າວວ່າ ” ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ໜ້ຫນ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບ ລະດັບນໍ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ  ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຫຼົ່ຫລົ່ານັ້ນສາມາດຮັບມື ເພື່ອຫຼີຫລີກລ່ຽງ ຫຼື ຫຼຸຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ກະກຽມການຕອບໂຕ້ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ”.

(ຄມສ) ໄດ້ຕິດຕັ້ງສະຖານີອຸທົກກະສາດ 22 ແຫ່ງ ຕາມສາຍນໍ້າຫຼັກຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນລະດັບນໍ້າ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນ ເຊິ່ງປ້ອນເຂົ້າໃນລະບົບພະຍາກອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ສະຫນອງຂໍ້ມູນ ລະດັບນໍ້າປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກລັດ ລວມທັງການແຈ້ງເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການຄາດຄະເນໄພແຫ້ງແລ້ງຕະຫຼອດປີ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຖືກອະທິບາຍຜ່ານວິດີໂອ ແບບສາມມິຕິ 3D ເຊິ່ງຈະຖືກແບ່ງປັນລົງເຟສບຸກ ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນໃນທົ່ວພາກພື້ນ.

ເຟສບຸກຍັງຈະເຝິກອົບຮົມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ 4 ປະເທດສະມາຊິກ (ຄມສ) ກ່ຽວກັບວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອໃຫ້ສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວ່ອງໄວ ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງ ເກີດໄພພິບັດ, ເຊິ່ງຈະປະກອບມີການເຝິກອົບຮົມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ແຜນທີ່ປະຊາກອນຂອງເຟສບຸກ (Facebook’s Population Density Maps), ເຊິ່ງເປັນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ເຕັກນິກ ພາບຄອມພິວເຕີ້ທີ່ທັນສະໄໝ (State-of-the-art computer Visual Techniques) ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນສາທາລະນະ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ເຂົ້າກັບຄວາມສາມາດທາງປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ຂອງເຟສບຸກ. ແຜນທີ່ນີ້ແມ່ນມີລາຍລະອຽດສາມເທົ່າກາແຫຼ່ງທີ່ມີຢູ່.

Hits: 47

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້