ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ເຟສບຸກແນະນຳເຄັດລັບກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນເພຈທຸລະກິດບໍ່ໃຫ້ຖຶກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂດຍເນັ້ນຍ້ຳໃຫ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພກັບບັນຊີສ່ວນຕົວ ຮ່ວມກັບການຈັດຕຳແໜ່ງຄົນໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກ

ຍ້ອນວ່າເພຈຂອງທຸກທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ Facebook ສ່ວນຕົວ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ບັນຊີ ເຟສບຸກຈຶ່ງອອກຄຳແນະນຳໃຫ້ທຸກເພຈຕ້ອງປ້ອງກັນທັງເພຈສ່ວນຕົວ ແລະ ເພຈທຸລະກິດໄປພ້ອມໆ ກັນ ໂດຍຮວບຮວມເປັນເຄັດລັບໃນການກວດກາການເຄຶ່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ເເລະ ປ້ອງກັນທັງສອງບັນຊີຂອງທ່ານ ດັ່ງນີ້:

  1. ສ້າງລະຫັດທີ່ເເຂງເເຮງ ເເລະ ນຳໃຊ້ ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຜ່ານ 2 ຂັ້ນຕອນ (two-factor authentication ຫຼື 2FA).

ສ້າງລະຫັດທີ່ເເຕກຕ່າງ ເເລະ ເດົາຍາກ. ຢ່ານຳໃຊ້ຊື່, ເບີໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫຼື ຄຳສັບທົ່ວໄປ. ຢ່ານຳໃຊ້ລະຫັດ Facebook ໃນບ່ອນອື່ນ ເເລະ ຫ້າມບອກລະຫັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ເດັດຂາດ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຊີປອດໄພຂຶ້ນຕື່ມ,ເຮົາເເນະນຳໃຫ້ເປີດໃຊ້ (2FA), ໃຫ້ທ່ານ ເເລະ ບັນຊີອື່ນໃນເພຈ business ດຽວກັນ. ພາຍຫຼັງການຕັ້ງ 2FA ເເລ້ວ, ຈະມີການຖາມລະຫັດພິເສດ ເພື່ອຢືນຢັນ ຕົວຕົນ ເມື່ອມີການເຂົ້າລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນໃໝ່. ເເນະນໍາໃຫ້ຕັ້ງໃຫ້ມີການເເຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີການເຂົ້າບັນຊີຈາກອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.

2. ກວດເບິ່ງ ຕໍາເເໜ່ງຄົນໃນເພຈ ເເລະ ການໃຫ້ອະນຸຍາດ

ໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍຄວາມສາມາດຂອງຕໍາເເໜ່ງຂອງຄົນເພຈ ເເຕ່ລະຕໍາເເໜ່ງ ເເລະ ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜເປັນ admin ເລື້ອຍໆ ເເລະ ເມື່ອເພີ່ມ ເພຈຂອງທ່ານເຂົ້າໄປທີ່ Business Manager, ຈົ່ງກວດເບິ່ງຕື່ມວ່າໃຫ້ອະນຸຍາດສິດຫຍັງເເກ່ເຂົາເເນ່. ພວກເຮົາຍັງເເນະນໍາໃຫ້ມີຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ admin ໃນເພຈ, ເພື່ອວ່າໃນກໍລະນີທີ່ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສູນເສຍການເປັນ admin, ຜູ້ອື່ນກໍ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍເເກ້ໄຂຄືນໄດ້.

3. ຢ່າຮັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເປັນເພື່ອນ

ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດສ້າງບັນຊີປອມ ເພື່ອມາຫຼອກລວງຄົນອື່ນ. ການຮັບເພີ່ມໝູ່ຈາກກຸ່ມຄົນພວກນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມາໂພສສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນເພຈຂອງທ່ານ ເເລະ ເຂົາອາດ tag ທ່ານໃນໂພສ ທີ່ບໍ່ດີ ເເລະ ເເບ່ງປັນໂພສນັ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ຢາກເເນະນໍາ ໃຫ້ຮັບເພີ່ມສະເພາະຄົນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນໝູ່. ນອກນັ້ນ, ຢ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ເພຈທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ ມີສິດໃນ Business Manager ຂອງເພຈທ່ານ.

4. ລະວັງລິ້ງ ເເລະ software ທີ່ໜ້າສົງໃສ

ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງລິ້ງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ໂດຍສະເພາະລິ້ງທີ່ມາຈາກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ຢ່າກົດເຂົ້າໄປລິ້ງ ຫຼື ເປີດ file ຫຼື ຕິດຕັ້ງ ເເອັບ ຫຼື browser extension ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເຖິງວ່າອາດຈະມາຈາກໝູ່ ຫຼື ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກໍ່ຕາມ. ໃນນັ້ນ, ມີລິ້ງໃນ Facebook, ໃນຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ ເເລະ ອີເມວ ທີ່ຫ້າມກົດເຂົ້າໄປ ນອກນັ້ນ Facebook ຈະບໍ່ຖາມເຖິງ ລະຫັດບັນຊີຂອງທ່ານທາງ ອີເມວຢ່າງເດັດຂາດ.

5. ເເຕ່ງຕັ້ງໝູ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ບັນຊີ ເເລະ ເພຈ ໄດ້ຄືນ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າບັນຊີໄດ້, ທ່ານສາມາດເປີດເເຕ່ງຕັ້ງໝູ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ພວກເຂົາຈະສາມາດສົ່ງລະຫັດພິເສດ ພ້ອມກັບ URL ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກູ້ບັນຊີໄດ້ຄືນ.

ຈັດຕຳແໜ່ງຄົນເຮັດເພຈແນວໃດ ໃຫ້ເໝາະສົມ?

ໃນການເບິ່ງເເຍງເພຈໃນເຟສບຸກ (Facebook Page) ເຮົາສາມາດຈັດຕຳແໜ່ງຄົນໄດ້ທັງໝົດ 6 ຕໍາເເໜ່ງ ໂດຍຜູ້ທີ່ເເຕ່ງຕັ້ງແລະປ່ຽນຕໍາແໜ່ງເຫຼ່ານີ້ໄດ້ ແມ່ນມີສະເພາະຜູ້ເປັນແອັດມິນ (admin) ເທົ່ານັ້ນ

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ໃນລາຍການຕາມລວງນອນຂ້າງເທິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງ 6 ຕຳເເໜ່ງ  ເເລະ ໃນລາຍການຕາມລວງຕັ້ງຂ້າງຂວາ ສະແດງສິ່ງທີ່ເເຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍແອັດມິນສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຄົນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນເພື່ອເຮັດຕຳແໜ່ງດຽວກັນໄດ້ ເເຕ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີບັນຊີເຟສບຸກເປັນຂອງຕົນເອງ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້