ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຫຼາຍໆຄົນທີ່ມັກກິນແກງບອນ ອ່ອມບອນ ຫຼື ແຈ່ວໂອດ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບຫຼັກໆແມ່ນບອນ ອາດຈະແຍກບໍ່ອອກວ່າ ອັນໃດແມ່ນບອນຫວານ ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ອັນໃດແມ່ນບອນຄັນທີ່ບໍ່ສາມາດກິນໄດ້

ສຳລັບບອນຫວານ ກິນໄດ້ຈະມີຈຸດສັງເກດດັ່ງນີ້:

•     ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ ສີຂຽວອ່ອນ ແລະ ບາງ ລັກສະນະຄ້າຍກັບຮູບຮ່າງລູກສອນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

•     ກ້ານໃບສີຂາວນວນ

•     ລໍາຕົ້ນສີຂຽວອ່ອນ ມີແປ້ງເຄືອບ

•     ກ້ານໃບຫ່າງຮິມຂອບໃບ

ສ່ວນບອນຄັນ ທີ່ກິນບໍ່ໄດ້ມີຈຸດສັງເກດດັ່ງນີ້:

•     ໃບມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ສີຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ໜາ

•     ກ້ານໃບມີສີເຂັ້ມ

•     ກ້ານໃບຕິດຮິມຂອບໃບ

•     ລໍາຕົ້ນສີຂຽວເຂັ້ມ

ຫາກສຳພັດບອນຄັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍຜິວໜັງ ເປັນຜື່ນ, ຄັນ ຫາກນໍ້າຍາງຂອງມັນເຂົ້າຕາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້ ແລະ ຖ້າຫາກກິນເຂົ້າໄປພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍຂອງລະບົບທາງເດີນທາງອາຫານ ເຈັບແສບ ຮ້ອນ ພາຍໃນປາກ ຫາຍໃຈລໍາບາກ ລິ້ນແຂງ ເລືອດອອກປາກ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້

ການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນ ຫາກຫຼົງກິນບອນຄັນ

ບ້ວນປາກດ້ວຍນໍໍ້າໝາກນາວ

•     ບ້ວນປາກດ້ວນໍ້າໝາກພ້າວ

•     ອົມນໍ້າຕານຊາຍຂາວ ຫຼື ນໍ້າຕານແດງ

•     ກິນນໍ້າເຢັນ ຫຼື ກະແລ້ມ

•     ຫ້າມບ້ວນປາກດ້ວຍນໍ້າລ້າໆເດັດຂາດ ເພາະນໍ້າລ້າຈະເຮັດໃຫ້ພິດຮຸນແຮງຂຶ້ນ

•     ຫ້າມເຮັດໃຫ້ຮາກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພິດຂຶ້ນມາສຳພັດກັບຜົ້ງປາກອີກ

•     ຮີບນໍາສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຫ້ແພດໄດ້ຮັກສາຕໍ່ໄປ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : www.technologychaoban.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here