ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ( ປທສ ) ອອກແຈ້ງການສະບັບ ເລກທີ 1056/ຫກຊ.ອດທ ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ເລື່ອງ: ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄືນໃໝ່ ໃນທົ່ວປະເທດ

ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊີມເນັດຄືນໃໝ່ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ເລີ່່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັນທີ 01/07/2020 ເຖິງ 31/12/2020, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື:

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໄລຍະທີ 1 : 01/07/2020-30/11/2020, ໃຫ້ລົງທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລກໝາຍໃໝ່ທີ່ບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ໄລຍະທີ 2 : 01/12/2020-31/12/2020, ນໍ້າເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ແມ່ນຍັງສາມາດຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້(ຍົກເວັ້ນເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນເນັດໄດ້ ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ.

ໄລຍະທີ 3 : ຫຼັງຈາກ 31/12/2020, ນໍ້າເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຖືກລົບອອກຈາລະບົບຢ່າງຖາວອນ, ແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ສາມາດເປີດຄືນໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກເບີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ສໍາເລັດ.

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສົມທົບກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here