ຊາວສວນຄວນລະວັງ! ອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ

0
ບັນຫາສຸຂະພາບໃໝ່ທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ, ບັນຫານີ້ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ເຮັກການກະສິກຳ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກນຳອີກ

ວ່າດ້ວຍມື້ພັກຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

0
ເມື່ອພະນັກງານຂໍລາພັກ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຫົວໜ້າ ຫລື HR ບໍ່ພໍໃຈ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າການລາພັກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແຮງງານ ຫຼືບໍ່?

ຜົນການວິໄຈ ພົບໄມໂຄພລາດສະຕິກ ໃນໂຕປາທີ່ບືງທາດຫຼວງ

0
ອີງຕາມບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງນັກສຶກສາ ປີ 4 ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ມີການປົນເປື້ອນຂອງໄມໂຄຣພລາດສະຕິກ (Microplastics) ໃນນໍ້າ ດິນຕະກອນ ແລະ ປາ ໃນຂອບເຂດບໍລິເວນບືງທາດຫຼວງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບົດວິໄຈຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຕື່ມອີກວ່າ: ລັກສະນະຂອງໄມໂຄຣພລາດສະຕິກ ທີ່ພົບເຫັນເປັນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນໃຍ ຢູ່ໃນໂຕປາ ແລະ ສຳລັບໃນດິນຕະກອນແມ່ນລັກສະນະຈະເປັນເມັດ

ຈະຕອບໄດ້ບໍ່? ຍູນິເຊັບຢາກຮູ້ວ່າ “ຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ການເປິດສົກຮຽນໃໝ່”

0
ອົງການຍູນິເຊັບເຊີນຊວນຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເປີດການຮຽນການສອນ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ນີ້

ຊອກຫາຕົນເອງ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນຝັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ

0
ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຫຍັງໃໝ່ໆ ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ຍັງລວມເຖິງຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນແລ້ວ

5 ນິໄສ ການໃຊ້ຈ່າຍແບບປະຢັດ ເພື່ອເປັນຮາກຖານໃຫ້ຊີວິດ

0
ການຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ຈ່າຍແບບປະຢັດນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍຸກໃດກໍ່ຕາມຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕົກຍຸກຕົກສະໄໝເລີຍ, ເພາະວ່າຖ້າພວກເຮົາມີເງິນເກັບຫຼາຍ ມັນຈະກາຍເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການສ້າງຖານະຂອງຕົນເອງ.

ສາຍກະເສດຕ້ອງອ່ານ! ວິທີເຮັດຈຸລິນຊີຈາກຈາວປວກ ໄວ້ໃຊ້ໃນການປູກຝັງ

0
ຈຸລິນຊີຈາວປວກເປັນຈຸລິນຊີອີກຊະນິດທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນການກະສິກໍາອິນຊີ ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍຂອງພືດ, ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄືມັນເປັນຈຸລິນຊີໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນ

ການຖ່ວງດຶງເອກະສານ ຜິດກົດໝາຍອາຍາ ຈໍາຄຸກສູງສຸດ 5 ປີ ປັບໃໝ່ສູງສຸດ 10.000.000 ກີບ

0
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນຜູ້ຖືກຮັບບັນຈຸໃຫ້ເຮັດວຽກ ໃນຕໍາແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຕະຫຼອດເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ, ເງິນບໍາເນັດ, ເງິນອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ຈາກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ

ຮູ້ຈັກ! ບັນດາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຂອງແຂວງອັດຕະປື

0
ແຂວງ ອັດຕະປື ມີທັງໝົດ 5 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຊານໄຊ, ເມືອງສະໝາມໄຊ, ເມືອງພູວົງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແລະ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ (ເມືອງໄໝ່) ໂຕເມືອງ ເທສະບານແຂວງ ຕັ້ງຢູ່ເທິງຝັ່ງຊ້າຍ ນໍ້າເຊກອງ.

ການໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງ ສິດອຳນາດ ໜ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດ ເພື່ອເອົາຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍອາຍາ, ຈໍາຄຸກແຕ່ ໜຶ່ງປີຫາຕະຫຼອດຊີວິດ

0
ອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາທີ 361 ການໃຊ້ຖານະຕໍາແຫນ່ງ, ສິດອໍານາດ, ຫນ້າທີ່ ເກີນຂອບເຂດເພື່ອເອົາຊັບຂອງລັດ,
Don`t copy text!