ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ສຳລັບສາວໆທີ່ສົງໄສວ່າ ການນັບໜ້າ 7 ຫຼັງ 7 ແມ່ນນັບແບບໃດ ແລ້ວມັນສາມາດຄຸມກຳເນີດໄດ້ແນວໃດ ຖ້ານັບຜິດ ຫຼື ຈື່ມື້ຜິດ ຈະຖືພາບໍ່

ມື້ນີ້ອິນໄຊລາວ ໄດ້ນຳເອົາບົດຄວາມຂອງທ່ານໝໍ ຈາກລາຍການ “ເພດສຶກສາ 101 EP.10 ນັບໜ້າ 7 ຫຼັງ 7 ລະວັງເຈັບ”

ກ່ອນອື່ນໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງ “ໄລຍະຕົກໄຂ່” “ການມີປະຈຳເດືອນ” ແລະ “ການຖືພາ” ເຊີ່ງຜູ້ຍິງເຮົາຈະມີ “ໄລຍະຕົກໄຂ່” ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ແລະໄລຍະຕົກໄຂ່ນີ້ ເຍື່ອບຸໂພງມົດລູກຈະໜາຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບການຝັງຕົວຂອງໂຕອ່ອນ  ແລະ ຫາກຊ່ວງນີ້ ເຮົາມີຫຍັງກັບຄົນຮັກ ແລະ ມີອະສຸຈິເຂົ້າມາປະສົມກັບໄຂ່ທີ່ຕົກ ກໍ່ຈະເກີດການປະຕິສົນທິ ເຊີ່ງຕົວອ່ອນທີ່ເກີດຈາກການປະຕິສົນທິນີ້ ກໍ່ຈະຝັງຕົວທີ່ເຍື່ອບຸໂພງມົດລູກທີ່ໜານັ້ນ ເອີ້ນວ່າ “ການຖືພາ” ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ມີເພດສຳພັນ ຫຼື ມີເພດສຳພັນແບບໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມປ້ອງກັນໄວ້ຢ່າງຖືກວິທີ ເຍື່ອບຸໂພງມົດລູກນັ້ນ ກໍ່ຈະສະຫຼາຍຕົວຫຼຸດອອກມາກັບເລືອດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການມີປະຈຳເດືອນ” ນັ້ນເອງ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະປອດໄພ ທີ່ເຮົາເວົ້າເຖິງນີ້ ກໍ່ຄຶການມີເພດສຳພັນໂດຍຫຼີກລ່ຽງຊ່ວງເວລາຕົກໄຂ່ ໂດຍປົກກະຕິມີໄລຍະເວລາປະມານ 14ມື້/ເດືອນ ເຮົານັບເປັນ 7 ວັນກ່ອນປະຈຳເດືອນມາມື້ທຳອິດ ແລະ ອີກ 7 ມື້ ຫຼັງຈາກປະຈຳເດືອນມາມື້ທຳອິດ

ຕົວຢ່າງການນັບໄລຍະປອດໄພ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການນັບ ໜ້າ 7 ຫຼັງ 7 ນີ້ຍັງບໍ່ປ ອດໄພ ແລະ ມີໂອກາດຖືພາໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍປັດໃຈ ເຊັ່ນ: ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ການນັບອາດຈະຄາດເຄື່ອນໄປນຳ

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຍິງທຸກຄົນຄວນຮູ້ ແລະ ຄວນປະຕິບັດແມ່ນ ການບັນທືກຮອບເດືອນຂອງຕົນເອງ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ລັກສະນະຂອງເລືອດປະຈຳເດືອນ ໂດຍຫາກຕ້ອງການນັບໜ້າ 7 ຫຼັງ 7 ເພື່ອຄຸມກຳເນີດນັ້ນ ທ່ານໝໍໄດ້ແນະນຳວ່າ ໃຫ້ໃຊ້ຮ່ວມກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ເພື່ອຫຼຸດໂອກາດໃນການຖືພາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອີກດ້ວຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here