ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໃນໄລຍະນີ້ ມີຂ່າວການຄາດຕະກຳຢູ່ເປັນປະຈໍາ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດແມ່ນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ມີເຫດຊາຍຄາດຕະກຳເດັກນ້ອຍ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ

ສຳລັບໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ນັ້ນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ໝວດທີ 3 ການກະທຳຜິດຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາຍ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ ໃນມາດຕາ 188 ການຄາດຕະກຳ ວ່າ:

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດໂດຍເຈດຕະນາຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສິບປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຫາກໄດ້ເອົາການຄາດຕະກໍາເປັນອາຈີນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ຂ້າຄົນໂດຍມີແຜນການ, ຂ້າຄົນຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ, ຂ້າພະນັກງານທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂ້າຫຼາຍຄົນ, ຂ້າຜູ້ຍິງຖືພາ, ຂ້າເດັກ, ຂ້າເມຍ ຫຼື ຜົວ, ຂ້າຍາດໃກ້ຊິດ, ຂ້າຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບອ່ອນແອ, ຂ້າຄົນເພື່ອເອົາອະໄວຍະວະ, ຂ້າຄົນເພື່ອປິດບັງການກະທໍາຜິດອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ກີບຫາ 100.000.000 ກີບ, ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here