ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

UNDP ຈັດການແຂ່ງຂັນ ໃນໂຄງການເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກໍາໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫລືອ ເພື່ອສົ່ງເສີມຮູບແບບ ເສດຖະກິດຮອບວຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະຫຼວງພະບາງ

UNDP ຈັດປະກວດໂຄງການເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ສົ່ງເສີມວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງຍືນຍົງ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ບຸກຄົນ,ຜູ້ປະກອບການ start-ups, ອົງກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ໃນການປ່ຽນແປງວິທີການຈັດການ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຫຼື ລີໄຊໂຄລ ຢູ່ຕົວເມືອງຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງກິດຈະກໍາແມ່ນເພື່ອຊອກຫາ ແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍືນຍົງໃນການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຫຼື ລີໄຊໂຄລ ແລະ ສາມາດນໍາແນວຄິດດັ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດພາຍຫຼັງທຶນການສະໜັບສະໜູນສີ້ນສຸດແລ້ວ. ແນວຄິດນະວັດຕະກໍາ ຫຼື ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຕ້ອງມີຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ແປກໃໝ່ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຢູ່ສອງຕົວເມືອງເປົ້າໝາຍ ກໍຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ກິດຈະກໍາຄັ້ງນີີ້, ແມ່ນເປີດໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ, ເຊິ່ງ 50% ຂອງລາງວັນແມ່ນຈະໃຫ້ບູລະມະສິດແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຍິງ ທີ່ລົງສະໝັກ.

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຄັດເລືອກເອົາ ບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫຼື ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍານວນ 10 ຄົນ/ອົງກອນ ຫລື ວິສາຫະກິດ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບເງີນລາງວັນມີມູນຄ່າເຖິງ (18.000.000) ສິບແປດລ້ານກີບ  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນໍາສະເໜີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການປະກົບຄູ່ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂປຼແກຼມແນະນໍາ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດອີກດ້ວຍ.

ໄລຍະເວລາຮັບສະໝັກເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ  28 ກັນຍາ  ຫາ 25 ຕຸລາ 2020

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here