ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ກືນແກ່ນໝາກໄມ້ໂດຍບັງເອີນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນແກ່ນນ້ອຍໆເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ໝາກເດືອຍ ຫຼືຈະເປັນແກ່ນໃຫ່ຍກວ່າຄື ເປັນຂາມ,ໝາກຂຽບ, ໝາກຕ້ອງ.  ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍຄົນຈື່ງມີຄວາມສົງໃສວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການກືນແກ່ນໝາກໄມ້ລົງໃນກະເພາະອາຫານ. ມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍປານໃດ ຖ້າກືນກິນລົງໄປແລ້ວ ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ? ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີຄຳຕອບ

ກືນແກ່ນໝາກໄມ້ອັນຕະລາຍແນວໃດ? 

ອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ

ກ່ອນທີ່ຈະລົງໄປຮອດກະເພາະອາຫານ ແກ່ນຂອງໝາກໄມ້ເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ຈະຕິດຄໍ. ປິດລະບົບຫາຍໃຈ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖືວ່າສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດໄດ້ພາຍໃນນາທີ. ຖ້າບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ທັນເວລາ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ອັນຕະລາຍຕໍ່ຫຼອດລົມ

ໃນກໍລະນີທີ່ມັນສາມາດຜ່ານລະບົບຫາຍໃຈມາໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແກ່ນໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄຫຼລົງໄປສູ່ລຳໄສ້ໃຫ່ຍ ຈົນຖ່າຍອອກມານອກຮ່າງກາຍໄດ້ສະເໝີໄປ. ຫາກເປັນແກ່ນທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫຼື ແຫຼມ ອາດຈະຕິດຢູ່ໃນທໍ່ອາຫານເປັນໄລຍະເວລາດົນ ໂດຍບໍ່ຫຼຸດອອກມາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຍື່ອເມືອກໃນບໍລິເວນນັ້ນໆ ເກີດການອັກເສບໄດ້ 

ອັນຕະລາຍຕໍ່ລຳໄສ້

ແລະ ຖ້າຫາກວ່າ ແກ່ນໝາກໄມ້ນັ້ນມີຄວາມມື່ນຢູ່ ມັນອາດຈະໄຫຼລົງໄປໃນລຳໄສ້ ກະເພາະອາຫານ ແຕ່ລະຫວ່າງທາງ ມັນອາດຈະຕິດຢູ່ຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນລໍ່ໄສ້ໃຫ່ຍ ເຊິ່ງມັກພົບວ່າເຂົ້າໄປປິດລຳໄສ້ໃຫ່ຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດລຳໄສ້ອຸດຕັນໄດ້ 

ຖ້າບັງເອີນກືນແກ່ນໝາກໄມ້ລົງໄປແລ້ວ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ຖ້າຫາກເປັນແກ່ນນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ,ໝາກນາວ,ໝາກສີດາ ຫຼື ອື່ນໆ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຫາກມັນຜ່ານຫຼອດລົມ ແລະ ທໍ່ສົ່ງອາຫານໄປສູ່ກະເພາະແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງເປັນຫ່ວງ (ຍົກເວັ້ນມັນຈະໄປຕົກຢູ່ໄສ້ຕີງ ຈົນອຸດຕັນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໄສ້ຕີງອັກເສບ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນງ່າຍປ່ານນັ້ນ) 

ແຕ່ຫາກເປັນແກ່ນທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັ່ນ: ໝາກຂາມ, ໝາກຂຽບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມແຂງ ແລະ ບໍ່ມື່ນ ອາດຈະສ່ຽງຕິດຢູ່ຫຼອດລົມ ຫຼືລະບົບຫາຍໃຈໄດ້ ສະນັ້ນ, ໃຫ້ສັງເກດອາການວ່າ ສາມາດຫາຍໃຈສະດວກບໍ່ ແລະ ສັງເກດອາການ 2-3 ວັນ ຖ້າບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫຍັງ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່!!! ຖ້າຫາກຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກໃຫ້ຮີບພົບແພດດ່ວນ 

ສຸດທ້າຍ, ຫາກເປັນແກ່ນໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມແຫຼມ ເຊັ່ນ:ໝາກຕ້ອງ ແນະນຳໃຫ້ປຶກສາແພດໝໍໂດຍດ່ວນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າເບິ່ງອາການເພາະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍໄດ້

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ທ່ານ ດຣ ທະນາວຸດ ໂສພັກດີ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here