ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ການຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ຈ່າຍແບບປະຢັດນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍຸກໃດກໍ່ຕາມຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕົກຍຸກຕົກສະໄໝເລີຍ, ເພາະວ່າຖ້າພວກເຮົາມີເງິນເກັບຫຼາຍ ມັນຈະກາຍເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການສ້າງຖານະຂອງຕົນເອງ.

ແລະມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈະພາທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກກັບ 5 ນິໄສ ຂອງຄົນທີ່ຮູ້ຈັກເກັບທ້ອນເງິນ ກັບຄົນໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ

1. ຄົນຈະຮັ່ງຊື້ຄວາມຮູ້ຄົນຈະທຸກຊື້ຄວາມສະບາຍ

ຄົນຈະຮັ່ງ ແມ່ນຄົນທີ່ມັກສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃສ່ຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນຕັ້ງແຕ່ໄວຫນຸ່ມສາວ ຫຼື ເຮັດວຽກ ກໍຍັງຊອກໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ພັດທະນາທັກສະ, ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມສາມາດໄປເລື້ອຍໆ ຕ່າງຈາກຄົນທຸກທີ່ຄິດໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປແຕ່ລະມື້ເພື່ອຊອກຫາຄວາມສຸກ, ຄວາມສະບາຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ເຖິງວ່າມື້ນີ້ຈະມີເງິນຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍຈະຫມົດໄດ້ຖ້າບໍ່ຮູ້ຈັກເອົາເງິນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງສັນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

2. ຄົນຈະຮັ່ງມັກທ້ອນ ຄົນຈະທຸກມັກຈ່າຍ

ຄົນຈະຮັ່ງເຖິງວ່າມື້ນີ້ຍັງບໍ່ມີເງິນ ແລະ ລາຍໄດ້ຍັງ ຫນ້ອຍຢູ່ ແຕ່ຖ້າມີຄວາມພະຍາຍາມທ້ອນ ຈາກສິບເປັນຮ້ອຍ, ຈາກຮ້ອຍເປັນພັນ, ຈາກພັນເປັນຫມື່ນໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ເປັນນິດໄສມັກທ້ອນເງິນ ກໍຈະເປັນຄົນຈ່າຍເງິນແບບມີເຫດຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນຄົນທີ່ຈະທຸກມັກຈະບໍ່ຄິດເຖິງອະນາຄົດ ບໍ່ມີການວາງແຜນ ເຖິງວ່າມື້ນີ້ຈະມີເງິນຫຼາຍແຕ່ຖ້າມີແຕ່ຈ່າຍກັບຈ່າຍ ອີກບໍ່ດົນກໍຈະບໍ່ ມີເງິນເຫຼືອໄວ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກໃນອະນາຄົດໄດ້.

3. ຄົນຈະຮັ່ງມັກປະຢັດ ຄົນຈະທຸກມັກຈ່າຍ

ຄົນຈະທຸກ ຊື້ເທົ່າໃດກໍບໍ່ເຄີຍພໍ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ ມີສະຕິ ເຮັດໃຫ້ບາງຄັ້ງຂາດເຂີນເງິນຈົນບໍ່ມີຮອດເງິນຈະຕິດຕົວ, ສ່ວນຄົນປະຢັດບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຂີ້ຖີ່ ຂີ້ໜຽວ ແຕ່ກໍ່ຄວນຮູ້ວ່າສິ່ງໃດທີ່ຈໍາເປັນ ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງມີເຫດຜົນໃນການໃຊ້ເງິນ ມີຄວາມປະຢັດມັດມະຍັດ ຮູ້ທ້ອນ ຮູ້ຫາ

4. ຄົນຈະຮັ່ງມັກແບ່ງປັນ ຄົນຈະທຸກມັກຫວງຜົນປະໂຫຍດໃສ່ຕົນເອງ

ຄົນທີ່ຈະຮັ່ງມີ ແມ່ນມັກຄິດຢູ່ຕະຫລອດວ່າ ຄວາມມີນໍ້າໃຈຮູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເລັກໆນ້ອຍໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກລົງ ເພາະມັນມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ຈະທຸກ ທີ່ມີແຕ່ຄວາມຢາກໄດ້ຢາກມີສິ່ງໃດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົນເອງ ແມ່ນແຮ່ງຮີບຄວ້າເອົາໄວ້ ໂດຍບໍ່ຍອມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືມີນ້ໍາໃຈກັບຜູ້ອື່ນແດ່ຈັກຫນ້ອຍ ເພາະສະນັ້ນມັນບໍ່ແປກທີ່ຄົນແບບນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ, ໂດດດ່ຽວ ແລະ ລົ້ມລະລາຍ.

5. ຄົນຈະຮັ່ງມັກໃຊ້ເງິນຊື້ເຄື່ອງສະສົມທີ່ເພີ່ມມູນຄ່າ ຄົນຈະທຸກມັກຊື້ເຄື່ອງທີ່ເສື່ອມມູນຄ່າ

ຄົນທີ່ຈະຮັ່ງມີໃນອະນາຄົດ ແມ່ນຕ້ອງມີພຶດຕິກໍາ ການທ້ອນເງິນແລ້ວນໍາເງິນນັ້ນໄປລົງທຶນຕໍ່ ຫຼື ຊອກຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບຕ່າງໆໄວ້ ເພື່ອລໍໂອກາດສ້າງເອົາກໍາໄລ ຂຶ້ນຫຼາຍໆຕ່າງກັບຄົນຈະທຸກທີ່ມັກສະສົມເຄື່ອງໃຊ້ເຫັນຫຍັງຫຼຸດລາຄາກໍຊື້ມາໄວ້ ໂດຍສະ ເພາະເຄື່ອງໃຊ້ຟູມເຟືອຍດ້ວຍການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບອະບາຍຍະມຸກ ແລະ ການພະນັນຕ່າງໆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here