ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2020, ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Boumbim Sbt ໄດ້ໂພສວິດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ ພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມ ທີ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄົນເຮົາຢາກໄດ້ດິນລັດມາເປັນຂອງຕົນເອງ ມາລ້ອມຮົ້ວເອົາໂດຍພາລະການ

ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ ບ້ານ ໜອງໄຮໂຄກ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດ ແລະ ເສັ້ນທາງຢ່າງໜັກ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ,​ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ (ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019) ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ: ພາກທີ IV ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ສະປະເພດ ຫມວດທີ 5 ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ. ມີເນື້ອໃນວ່າ ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຫຼວງ, ເຂດສະຫງວນແລວທາງຫຼວງ, ບໍ່ດິນ, ບໍ່ຫີນ, ຮ່ອງນໍ້າ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂົວ, ສະຫນາມບິນ ແລະ ເດີນບິນ, ທ່າເຮືອ, ສະຖານີລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ລົດໂດຍສານ, ອຸໂມງ, ທາງລົດໄຟ, ເຂດໂລຊິດສະຕິກ, ສາງຮັບໃຊ້ການຂົນສົ່ງ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທີ່ດິນອື່ນ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄົມມະນາຄົມ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

ແລະ ໃນພາກທີ XIV ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 186 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ລະບຸໄວ້ວ່າ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃຫມ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກົດຫມາຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here