ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຄໍາວ່າ ສິນ ມາຈາກພາສາບາລີທີ່ວ່າ ສີລັງ ເປັນຄໍາທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເວົ້າກັນໃນຫມູ່ຊາວພຸດ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຖ່ອງແທ້ເຖິງ, ຄວາມຫມາຍຂອງຄໍານີ້. ໃນຄໍາພີພະພຸດທະສາສະຫນາ ທ່ານສະແດງຄໍາແປ ແລະ ມີຄວາມຫມາຍຂອງຄໍານີ້ໄວ້ຫຼາຍແນວຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນກໍ ມີ ໃນທີ່ນີ້ຂໍສະແດງປະເດັນສໍາຄັນຂອງຄໍານີ້ຕາມຄໍາພີກ່ອນເຖິງວ່າຈະເບິ່ງ ເກີນເລີຍ ຫຼື ຟຸມເຟືອຍໄປຫນ້ອຍຫນຶ່ງກໍຈໍາຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເປັນອົງປະກອບ.

ສິນ ແປວ່າ ຄວາມປົກກະຕິ, ບ່ອນຮັບຮອງ, ທີ່ຕັ້ງ.

ທີ່ແປວ່າ ຄວາມປົກກະຕິ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ມີກິລິຍາທາງກາຍເປັນຕົ້ນມີຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍບໍ່ເກະກະບໍ່ກະລູກກະລ່ນຜິດທາງກິລິຍາແນວນີ້ໄດ້ຊື່ວ່າ ສິນ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ທີ່ແປວ່າ ບ່ອນຮັບຮອງ ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຖານຮັບຮອງການກຸສົນລະກໍາທັງຫຼາຍ ຄືເຮັດໃຫ້ບໍາເພັນກຸສົນລະກໍາໄດ້ສະດວກ ແລະ ຮັບຮອງຜົນຂອງກຸສົນລະການໄວ້ໄດ້.

ທີ່ແປວ່າ ທີ່ຕັ້ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຍອດມະນຸດສະທໍາ ທັງປວງ ຄືເປັນຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຄຸນນະທໍາທີ່ສູງພິເສດທີ່ມະນຸດປົກກະຕິທົ່ວໄປບໍ່ອາດຈະເຖິງບໍ່ອາດຈະມີໄດ້ ເຊັ່ນ: ກ ຜົນ ຫູທິບຕາທິບ.

ສິນ 5

ສິນ 5 ໃນພະພຸດທະສາສະຫນາ ສົມເດັດພະສໍາມາສໍາພຸດທະເຈົ້າ. ຊົງຍອມຮັບວ່າເປັນຄຸນນະທໍາສໍາຄັນຢ່າງຫນຶ່ງໃນສັງຄົມມະນຸດ ມີປະໂຫຍດ ມິອານິສົງຫຼາຍສາມາດນໍາພາເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິພູມໄດ້ ເຊິ່ງໃນຄວາມຫມາຍປັດຈຸບັນຖືວ່າ “ສິນ 5 ແມ່ນປະກັນຂອງຄວາມສະ “ສິນ 5” ຫຼື “ເບັນຈະສິນ” ມີຫຼັກປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນໃນແຕ່ລະຂໍ້ຄື:

ສິນຂໍ້ທີ 1 ບໍ່ຂ້າສັດ, ສິນຂໍ້ທີ 2 ບໍ່ລັກຊັບ, ສິນຂໍ້ທີ 3 ບໍ່ປະພຶດຜິດໃນກາມ, ສິນຂໍ້ທີ 4, ບໍ່ເວົ້າຕົວະ ແລະ ສິນຂໍ້ທີ 5 ບໍ່ດື່ມສຸລາ ແລະ ເມໄລ

ການຮັກສາສິນ 5 ແມ່ນຈະພາກັນປະຕິບັດຕາມຄວາມຖະນັດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມແຕ່ລະຖິ່ນ ກະຈາຍກັນໄປຄົບແດ່ບໍ່ຄົບແດ່ ມີຊື່ເອີ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາສາຂອງແຕ່ລະຖິ່ນ ແຕ່ກໍມີລັກສະນະ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດໃກ້ຄຽງກັນໃນແຕ່ລະຂໍ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ສິນ 5 ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃນການປົກຄອງ ການປະກອບອາຊີບ ສຸຈະລິດ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີສັນຕິ ການຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນກັນ ແລະ ການ ໄວ້ວາງໃຈກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວໃນຫມູ່ຄະນະ ໃນສັງຄົມທົ່ວໄປ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here