ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກປື້ມ ບັນທຶກການປະດິດສະຖານຮູບປັ້ນ ອະນຸສາວະລີ ເຈົ້າອະນຸວົງ ປີ 2010 ໂດຍ ອາຈານ ບຸນເລີງ ເວີ່ນວິລາວົງ ສິນລະປິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາຈານ ທະວີສຸກ ສີລາເພັດ, ອາຈານ ໄມ່ສີງ ຈັນບຸດີ. ໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບເມຍຜູ້ທີ 6 ຂອງເຈົ້າອະນຸວົງໄວ້ວ່າ:

ອິີງຕາມການສຳພາດ ແລະ ບອກເລົ່າເຖິງເຊື້ອສາຍວົງຄະນະຍາດຂອງເຈົ້າອະນຸວົງ ກ່າວເຖິງສະເພາະມະເຫສີຜູ້ທີ 6 ໄວ້ວ່າ

ໃນສັດຕະວັດທີ 18 ພາຍຫຼັງເຈົ້າເມືອງວັງອ່າງຄໍາຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຜູ້ທີສອງ ເຈົ້າພະຍາ ຄໍາຊົມພູ ໄດ້ສິ້ນພະຊົນແລ້ວ ເມືອງວັງອ່າງຄໍາ (ປະຈຸບັນແມ່ນເມືອງເຊໂປນ) ບໍ່ມີເຈົ້າເມືອງປົກຄອງຊາວບ້ານຊາວເມືອງຈຶ່ງຂຶ້ນມາຂໍເຈົ້າຜູ້ປົກຄອງນໍາເຈົ້າອະນຸວົງຢູ່ວຽງຈັນ ເຈົ້າອະນຸວົງ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສົ່ງ ເຈົ້ານາງລາວ ຊຶ່ງເປັນມະເຫສີຜູ້ທີ 6 ທີ່ພວມຖືພາຄາທ້ອງໄດ້ 6 ເດືອນ ໃຫ້ໄປເປັນເຈົ້າຄອງເມືອງ. ໂດຍເຈົ້າອະນຸວົງບອກວ່າ ຖ້ານາງລາວເກີດລູກມາເປັນຜູ້ຍິງໃຫ້ສົ່ງຄືນວຽງຈັນເພື່ອລ້ຽງດູ ແຕ່ຖ້າເກີດເປັນຜູ້ຊາຍແມ່ນໃຫ້ເປັນເຈົ້ານັ່ງເມືອງສືບຕໍ່ໄປ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຈົ້ານາງລາວ ກໍ່ໄດ້ປະສູດລູກອອກມາເປັນໂອລົດຊາຍໃສ່ຊື່ວ່າ: ເຈົ້າຫຸນ ໃນເມື່ອໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານຂຶ້ນມາແລ້ວຈະເປັນເຈົ້າປົກຄອງເມືອງຢູ່ນັ້ນ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີຊົນເຜົ່າລາວເທີງອ້າງຕົນວ່າເປັນເຈົ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດເມືອງຍົມ ແລະ ເມືອງວັງອ່າງຄໍາເຂດນີ້ ຈຶ່ງມີການທ້າທາຍກັນເກີດຂຶ້ນ ເຈົ້າຫຸນ ໄດ້ສະເຫນີ ການແຂ່ງຂັນກັນຍິງຫນ້າໃສ່ຫນ້າຜາ ຖ້າຫາກວ່າລູກຫນ້າຜູ້ໃດຍິງຕິດຢູ່ຫນ້າຜາຖືວ່າຜູ້ນັ້ນ ເປັນເຈົ້າທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ວ່າເປັນເຈົ້າຖິ່ນແຫ່ງນີ້ ຊົນເຜົ່າລາວເທິງ (ຂອມ) ກໍ່ເອົາຫນ້າມາ ຂາຫນ້າຍາວສາມສອກ ແມ່ຫນ້າຍາວປະມານຫນຶ່ງວາ ກົງຍິງໃສ່ຫນ້າຜາ 03 ລູກ ແຕ່ກະເດັນຕົກຫມົດທຸກລູກ ສ່ວນ ເຈົ້າຫຸນ ໃຊ້ຄວາມສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມມີເລ້ລ່ຽມເອົາຫນ້າ ນ້ອຍ ຂາຫນ້າບາງອ່ອນ ແລະ ເອົາລູກຫນ້າລົນໄຟໃຫ້ອ່ອນເບັດໃຫ້ຊື້ ແລະຕິດຂີ້ສູດໃສ່ ປາຍລູກຫນ້າແລ້ວຍິງໃສ່ຫນ້າຜາ ກໍ່ຕິດເກ່ເດ່ຊີ້ຢູ່ຫນ້າຜາທຸກລູກ ຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວຈຶ່ງ ອ່ອນຍອມ ແລະ ພໍໃຈຍົກຍ້ອງໃສຊື່ໃຫມ່ໃຫ້ວ່າ: ເຈົ້າຫານ ຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ມີພິທີກໍາອັນເຊີນເປັນເຈົ້ານັ່ງເມືອງປົກຄອງເມືອງ ຫຼັງຈາກນັ້ນເສນາອາມາດ ໄດ້ພາໄປທ່ຽວຊົມຂອບເຂດແດນເມືອງ ຈຶ່ງເຫັນອ່າງວັງນໍ້ານ້ອຍ ຕໍ່ນັ້ນມາກໍ່ໃສ່ຊື່ໃຫ້ເຈົ້າຫານມາເປັນ ຊື່ ເຈົ້າວັງນ້ອຍ

ເຈົ້າຫຸນ ຫຼື ເຈົ້າວັງນ້ອຍ ໄດ້ມີໂອລົດບຸດຊາຍ 02 ຄົນ ຊື່ວ່າ: ເຈົ້າແກ້ວ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ ກ່າວເຖິງ ເຈົ້າກໍ່ມີໂອລົດບຸດຊາຍ 02ຄົນຄື: ເຈົ້າເພັດ ແລະ ເຈົ້າຊາຍ , ກ່າວເຖີງເຈົ້າແກ້ວ ມີໂອລົດບຸດຊາຍ 01 ຄົນມີຊື່ວ່າ: ເຈົ້າກໍ່າ ເມື່ອເຈົ້າກໍ່າໃຫຍ່ກ້າ ຫນ້າບານແລ້ວກໍ່ໄປຊອກຮຽນວິຊາອາຄົມເກັ່ງກ້າອາດຫານ ໄດ້ທົດລອງວິຊາຄົງຍິງບໍ່ແຕກແທງບໍ່ເຂົ້າ ເອົາງ້າວປາດແຂນຂາໃຫ້ຊາວບ້ານເບິ່ງເຫັນວ່າເປັນຄົນຫນັງຫນຽວ ຄື ຄົນເກັ່ງກ້າອາດຫານຊານໄຊແທ້.

ເຈົ້າກໍ່ ຜູ້ເປັນອາວກໍ່ຢາກມີອໍານາດປົກຄອງເມືອງຄືກັນ ແຕ່ສູ້ຫຼານຊາຍບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເກັ່ງກ້າເຫນືອກວ່າຕົນຫຼາຍ ຈຶ່ງຫາກົນອຸບາຍລອບສັງຫານເຈົ້າກໍ່າ ແຕ່ບໍ່ສໍາເລັດເຈົ້າກໍ່ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ຢ້ານຫຼານຂ້າ ຈຶ່ງອົບພະຍົກໄປຢູ່ຝັ່ງໄທ ທີ່ເມືອງ ເລນູ.

ເມື່ອ ເຈົ້າກໍ່າ ຂຶ້ນເປັນເຈົ້າປົກຄອງບ້ານເມືອງແລ້ວກໍ່ມີໂອລົດ(ບຸດຊາຍ) 02 ຄົນ ມີຊື່ວ່າ: ເຈົ້າຍັກ ແລະເຈົ້າງູ, ກ່າວເຖິງ ເຈົ້າຍັກ ມີມະເຫສີ (ເມຍ) 07 ຄົນ ໃນຈໍານວນນີ້ເມຍຜູ້ທີຫນຶ່ງ ແລະ ທີ່ສອງ ເປັນອຸປະຣາດ ເປັນຮອງເຈົ້າເມືອງ.

ສ່ວນມະເຫສີ 04 ຄົນ ຜູ້ທີສີ່ຂອງເຈົ້າຍັກມີໂອລົດບຸດຊາຍ 02ຄົນ ມີຊື່ວ່າ : ເຈົ້າເຕັງ ແລະ ເຈົ້າຂວັນ, ສ່ວນເຈົ້າຂວັນບໍ່ໄດ້ເຮັດການປົກຄອງເປັນພໍ່ຄ້າເຊັ່ນ: ຄ້າຄວາຍ, ຊ້າງມ້າ ແລະອື່ນໆ ໂດຍທາງນໍ້າ ແລະ ທາງບົກ.

ກ່າວເຖິງ ເຈົ້າເຕັງ ໄດ້ສືບທອດເປັນເຈົ້າເມືອງປົກຄອງເມືອງວັງອ່າງຄໍາຕໍ່ໄປ ແລະ ມີໂອລົດບຸດຊາຍ 01 ຄົນ ມີຊື່ວ່າ : ທ້າວຫນໍ່ຄໍາ ຫຼື ວ່າພໍ່ຕູ້ ອາຈານ ອາຍຸໄດ້ 77 (ອາຍຸເມື່ອ ປີ 2014) ປີ ເປັນປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານນາບໍ່ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີລູກ 03ຄົນ ລູກຊາຍ 02 ຄົນ ລູກຍິງ 01 ຄົນ.

ພໍ່ຕູ້ອາຈານໜໍ່ຄໍາ ເປັນລູກຫຼານເຫຼັນຫຼ້ອນໃນເຊື້ອສາຍຄະນາ ເຈົ້າອະນຸວົງ ເປັນຮຸ່ນທີ 6 ຫຼື ວ່າ 6 ເຊັ່ນຄົນ, ພໍ່ຕູ້ໜໍ່ຄໍາ ມີຮູບຊົງໃບໜ້າຄ້າຍກັບລາດຊະວົງລາວອົງກະສັດລາວ, ພໍ່ຕູ້ໜໍ່ຄໍາ ເປັນຕົວແບບໃນຈິນຕະນາການ ໃນການປັ້ນຫຼໍ່ ອະນຸສາວະລີ ເຈົ້າອະນຸວົງ

1 COMMENT

  1. ຂໍອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ແນ່ເດີ້ ທ່ານອາຈານທັງຫຼາຍເອີຍ! ຂ້າພະເຈົ້າຄົນນື່ງທີ່ເປັນລູກເປັນຫຼານ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ເກີດຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຮຽນໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ວິເຄາະວິໃຈບັນຫາປະຫວັດສາດ ສົມທຽບກັບສະພາບຕົວຈີງ ເປັນຕົ້ນແບບ ແລະວິທີການປົກຄອງຂອງຄົນລາວເຮົາ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ຕົ້ນແບບໃນຈິນຕະນາການຮູບປັ້ນຫຼໍ່ “ເຈົ້າອະນຸວົງ” ແລະເນື້ອເລື່ອງທີ່ໄດ້ຂຽນຈົນໄດ້ກາຍມາປັ້ນເປັນ “ເຈົ້າອະນຸວົງ” ແບບທຸກວັນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບໍ່ເໜາະສົມ ແລະສົມຄວນສ້າງຂື້ນມາເລີຍ ເພາະປະຫວັດທີ່ເລົ່າມາຄືຄອບຄົວແຍ່ງຊີ້ນຂ້າກັນເອງ ບໍ່ເຫັນຈະເປັນປະຫວັດສາດແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ນ້ອງນຸ່ງລູກຫຼານທີ່ຈະຄວນຈົດຈຳເປັນບຸນຄຸນອັນດີງາມໃນເລື່ອງນີ້ ເວົ້າລວມໆແລ້ວກໍ່ຄື ອ້າຍນ້ອງຂ້າອ້າຍນ້ອງ ຫຼືອີກຄຳຄື ຄົນລາວຂ້າຄົນລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພວກເຊື້ອເຈົ້າເອງ ແລະພວກຜູ້ນຳຄົນລາວ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ທ່ານອາຈານທັງຫຼາຍຄວນເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນນີ້ກັບໄປຄິດ ບໍ່ຄວນພວກເຮົາທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຊີມາຫລອກເດັກກັນແບບນີ້ແລ້ວ ທີ່ຜ່ານມາຈາກ 1707 ມາເຖີງປະຈຸບັນມັນຂາຍຂີ້ໜ້າຄວາມເປັນລາວພໍແລ້ວ ເຊົາສາອັນທີ່ສ້າງເລື່ອງຫັ້ນນາ ອັນນີ້ຄືສັຕວັດທີ່ 21 ແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here