ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ສຽງຄົນລາວໃນເຟສບຸກ ຍັງຄົງຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ໃນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Covid-19, ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຂັດສົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ ແລະ ບັນດາຄົນທີ່ມີພ້ອມ ກໍ່ຍັງບໍ່ຈັກວິທີໃຫ້

ຄືທີ່ທຸກຄົນຮູ້ແລ້ວວ່າ Facebook  ມີເມນູ ສູນຂໍ້ມູນໂຄວິດ-19 ຫຼື Covid-19 Information Center ເພີ່ມເຂົ້າມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ ເຖິງວ່າຂໍ້ມູນໃນນັ້ນ ສ່ວນໃຫ່ຍຈະເປັນເນື້ອໃນດ້ານສຸຂະພາບເປັນພາສາອັງກິດ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີສ່ວນທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພໂຄວິດ-19 ສາມາດຂຽນຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ໂດຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະ 10-100 ກິໂລແມັດ ຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ໃນ ຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ກໍ່ສາມາດສະເໜີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະ 10 -100 ກິໂລແມັດໄດ້ອີກດ້ວຍ

ຄຸນສົມບັດນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ ສາມາດສື່ສານເຖິງກັນໄດ້ໄວ ໂດຍທ່ານສາມາດເລືອກໝວດໝູ່ ໃນການຄົ້ນຫາຜູ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ຜູ້ສະເໜີໃຫ້ ໄດ້ 10 ໝວດໝູ່ ຕັ້ງແຕ່ເຄື່ອງໃຊ້ແອນ້ອຍ ໄປຮອດການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກໍາອາສາສະ ໝັກ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອິນໄຊລາວໄດ້ສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເຫັນວ່າເກືອບທັງໝົດຂອງຜູ້ເຂົ້າມາໂພສໃນພື້ນທີ່ນີ້  ເປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍຫຼາຍກວ່າຈະເປັນຜູ້ສະເໜີໃຫ້ ໂດຍສິ່ງທີ່ຮ້ອງຂໍ ເຊັ່ນ: ຂໍອຸປະກອນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, (ໜ້າກາກອະນາໄມ, ເຈສລ້າງມື), ວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ ເປັນຕົ້ນ

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍຄົນກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຊ້ກັນຢ່າງສັບສົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂໍໍໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂໍວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 (ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີ) ຂໍແຟນ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ຂໍແບບກວມລວມບາດດຽວກັນ ຕັ້ງແຕ່ ອາຫານ ຢາຮັກສາພະຍາດ ຈົນເຖິງເງິນທືນເພື່ອການກະສິກຳ

ສ່ວນຜູ້ທີ່ສະເໜີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສ່ວນໜຶ່ງມາຂຽນຄໍາແນະນໍາວ່າ ຄວນບໍລິຈາກຫຍັງ ບາງຄົນໄດ້ຂຽນເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດໄປແລ້ວ (ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ) ຮ້າຍໄປກ່ວານັ້ນ ບາງຄົນມາຫາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ບາງຄົນກໍ່ຂຽນອວຍພອນໃຫ້ແຟນ ໃຫ້ມະນຸດຊາດ ແລະ ບາງຄົນຂຽນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອ ໃນສ່ວນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊໍ້າ

ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ມີໃຜຍັ້ງຍືນວ່າ ມີຜູ້ໄດ້ທີ່ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໄປແທ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ຈາກການກວດສອບໃນໄລຍະ 100 ກິໂລແມັດ 4 ແຂວງຫຼັກຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກໃດ ສະເໜີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຮູບປະທຳຢ່າງແທ້ຈີງ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການບໍ່ມີຜູ້ສະເໜີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພື້ນທີ່ສູນຂໍ້ມູນໂຄວິດ-19 ຂອງເຟສບຸກ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທຸກຮ້ອນຈາກສະພາບທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆເລີຍ ຫາກເປັນການສະທ້ອນສະພາບສັງຄົມລາວທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກວ່າ ອາດຍັງບໍ່ລື້ງເຄີຍ ຫຼື ຍັງບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໄປໃນເມນູນີ້ ຫຼື ອາດລວມເຖິງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພ້ອມທາງສັງຄົມ ຢູ່ເສີຍຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້ (ຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນແທນ)

ສຳລັບຄົນລາວແລ້ວ ແລະ ທາງອິນໄຊລາວວ່າ ພື້ນທີ່ສູນຂໍ້ມູນໂຄວິດ-19 ຂອງເຟສບຸກນີ້ມີປະໂຫຍດຢູ່ ແຕ່ຍັງຈໍາກັດທີ່ໂຄວິດ-19 ໃນຂະນະທີ່ສັງຄົມລາວ ຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນເນື່ອງຈາກໄພທຳມະຊາດອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄຂ້ມາເລເລຍ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແລ້ງ ເຊິ່ງຫາກໃນອະນາຄົດເຟສບຸກສາມາດເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການລະດົມຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນເກີດຈາກບັນຫາດ້ານອື່ນໆ ໃນລາວໄດ້ ກໍ່ອາດຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບການໃຊ້ວຽກໂຊຊຽວມິເດຍຂອງຄົນລາວ ໃຫ້ສາມາດສ້າງປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່ານີ້ອີກດ້ວຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here