ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕ້ອງເຮັດເປັນກິດຈະກໍາກ່ອນເກີດໄພພິບັດ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ ຫຼຸດຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ນໍາອີກ. ແນວທາງປະຕິບັດໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນສາມາດເຮັດໄດ້ ມີດັ່ງນີ້:

1 . ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມຮຸນແຮງໄພພິບັດປະເພດຕ່າງໆ ມີລັກສະນະການເກີດແບບ ໃດ ແລະ ຈະມີການຮັບມືແບບໃດ.

2. ການພັດທະນາລະບົບ ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄພ ອຸຕຸນິຍົມ , ອຸທົກກະສາດ  ຕ້ອງ ທັນສະໄໝ ແລະ ທັນການ ໂດຍມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ   ນັບແຕ່ ສູນກາງ  ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ສູ່ ຊົນນະບົດ ກໍຄື ເຂດພື້ນທີ່ສ່ຽງ  ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ  ຮູ້ ທັນເວລາ ໃນການອົບພະຍົກອອກຈາກພື້ນທີ່.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

3. ພັດທະນາສັກກະຍາພາບລະບົບສື່ສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລ (Social Network) ແຈ້ງເຕືອນໄພ ຫຼື ປະສານງານ ໜ່ວຍງານສຸກເສີນ ໃຫ້ ວ່ອງໄວທັນການ.

4. ເຝິກຊ້ອມແຜນການປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາໄພພິບັດ ທຸກລະດັບ ໃຫ້ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຮູ້ວິທີແກ້ໄຂຂອດທີ່ຄົງຄ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຮັບມືຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ .

5. ກະກຽມ ທີ່ຢູ່ອາໄສ (ສູນອົບພະຍົກ ຫືຼ ສະຖານທີ່ ສຸກເສີນ) , ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາຮັກສາໂຣກ) ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ຮຸນແຮງເຖິງຊີວິດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here