ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ເປີດໂຄງການໃຫມ່ ໃນການສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ “ໂຄງການເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກກອງທືນປະເທດລັດເຊຍໃນຈຳນວນເງິນ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍຝ່າຍຄື: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍລາວ ເຊີ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີໄລຍະດຳເນີນການເປັນເວລາ 24 ເດືອນ, ເຖີງປີ2022.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ຮູ້ເຖິງທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສຳເລັດຜົນທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃຕ້ກອບນະໂຍບາຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ທົ່ວປະເທດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມເນື່ອງຈາກວ່າຊາວໜຸ່ມເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງໂດຍການກຳນົດແລະປົກປ້ອງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການສ້າງການພັດທະນາໃນທາງບວກໃນປະເທດ.

ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ແມ່ນແຂວງ ຄຳມ່ວນແລະຫົວພັນ, ຕົວແບບສູນຝຶກວີຊາຊີບ ຊາວໜຸ່ມ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ໂດຍສຸມໃສ່ຂະແໜງກະສິກຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊົນນະບົດແລະກະສິກຳ ໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມທີ່ຍັງຂາດໂອກາດ. ເພີ່ມໂອກາດທາງທຸລະກິດແລະທັກສະການພັດທະນາ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (SME) ສຳລັບນັກທຸລະກິດຍິງໜຸ່ມ ແຂວງຫົວພັນ, ສ້າງເວທີທາງສັງຄົມທີ່ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນສອງແຂວງນີ້ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ, ໂດຍສຸມໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ປະຊາກອນໃນຊົນນະບົດແລະຊົນເຜົ່າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆໂດຍຜ່ານວິທະຍຸຊຸມຊົນທີ່ນຳພາໂດຍຊາວໜຸ່ມ ແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານນະວັດຕະກຳ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP).

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ທ່ານນາງ ຣິຄາດາ ຣິດເຈີ (Ms. Ricarda Rieger) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ UNDP, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນສປປລາວໃນເວລານີ້ທີ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ (Coronavirus) ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມັນມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລົບກວນຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດແລະຫຼາຍຄົນມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການສຶກສາ, ການວ່າຈ້າງງານ, ສະຫວັດດີການແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ. ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້ແລະຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມ ໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມໃນຖານະຜູ້ປ່ຽນແປງຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດລັດເຊຍປະຈຳ ສປປລາວ, ທ່ານ ວາລາດີເມີ ຄາລິນີນ (Vladimir Kalinin) ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໃນການເປີດໂຄງການຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ທ່ານຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຮັບຂີດຄວາມສາມາດສູງໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ, ໂຄງການນີ້ ຈະສາມາດໃຫ້ການແຊກແຊງຢ່າງທັນການເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນສປປລາວ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກກອງທືນປະເທດຣັດເຊຍ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here