ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວການນຳເຂົ້າໝູຊີ້ນ ໝູພໍ່ແມ່ພັນ ໝູນ້ອຍ ແລະຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູ ທຸກຊະນິດຈາກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫຼື ຈາກບັນດາແຂວງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ຜ່ານແຂວງນໍ້າທາ ແລະ ປະເທດໄທ ເຂົ້າມາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເນື່ອງຈາກ

ວ່ານີ້ມີການແຜ່ລະບາດຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຮິກາ ທີ່ ສປ ຈີນ ສສ ຫວຽດນາມ ປະເທດໄທ ພະມ້າ ແລະ ໃນປະຈຸບັນກຳລັງມີການລະບາດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາສູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວກເຮົາ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແລະ ຈະເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ການລ້ຽງໝູ

ພ້ອມກັນນີ້, ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງສະບຽງອາຫານຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນໝູດ້ວຍ ມອບໃຫ້ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຊີ້ນຳຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານສາກົນ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວດກາບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າຊີ້ນໝູ ໝູນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູທຸກຊະນິດຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກພົບເຫັນເປັນລົດຕ່າງໝູມີຊີວິດ ແມ່ນ ຕ້ອງສົ່ງກັບຄືນຕົ້ນທາງ ຫາກແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບໝູ ແມ່ນໃຫ້ຍຶດແລະທຳລາຍກັບທີ່ ພ້ອມປັບໃໝ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຕາມລະບຽບການ ຖ້າຜູ້ປະກອບການນຳເຂົ້າແມ່ພັນ ໝູຊີ້ນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຫ້ອງວ່າການບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວການນຳເຂົ້າໝູຊີ້ນ ໝູພໍ່ແມ່ພັນ ໝູນ້ອຍ ແລະຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູ ທຸກຊະນິດຈາກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫຼື ຈາກບັນດາແຂວງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ຜ່ານແຂວງນໍ້າທາ ແລະ ປະເທດໄທ ເຂົ້າມາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເນື່ອງຈາກ

ວ່ານີ້ມີການແຜ່ລະບາດຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຮິກາ ທີ່ ສປ ຈີນ ສສ ຫວຽດນາມ ປະເທດໄທ ພະມ້າ ແລະ ໃນປະຈຸບັນກຳລັງມີການລະບາດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາສູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວກເຮົາ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແລະ ຈະເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ການລ້ຽງໝູ

ພ້ອມກັນນີ້, ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງສະບຽງອາຫານຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນໝູດ້ວຍ ມອບໃຫ້ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຊີ້ນຳຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານສາກົນ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວດກາບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າຊີ້ນໝູ ໝູນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູທຸກຊະນິດຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກພົບເຫັນເປັນລົດຕ່າງໝູມີຊີວິດ ແມ່ນ ຕ້ອງສົ່ງກັບຄືນຕົ້ນທາງ ຫາກແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບໝູ ແມ່ນໃຫ້ຍຶດແລະທຳລາຍກັບທີ່ ພ້ອມປັບໃໝ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຕາມລະບຽບການ ຖ້າຜູ້ປະກອບການນຳເຂົ້າແມ່ພັນ ໝູຊີ້ນ

ໝູນ້ອຍ ແລະ ພະລິດຕະພັນໝູ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ມາຂອງໝູຈາກເຂດທີ່ປອດພະຍາດໝູ ໃຫ້ອອກໂດຍກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຕ້ອງມີໃບມາດຕະຖານການຢ້ງຢືນຈາກຟາມຕົ້ນທາງ ມີໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸຂະພາບຜົນກວດບໍ່ພົບເຊື້ອ ຂອງພະຍາດ FMD, ASF,ແລະPRRS ຈາກຫ້ອງວິໃຈຂອງພາກລັດເທົ່ານັ້ນ

ໝູນ້ອຍ ແລະ ພະລິດຕະພັນໝູ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ມາຂອງໝູຈາກເຂດທີ່ປອດພະຍາດໝູ ໃຫ້ອອກໂດຍກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຕ້ອງມີໃບມາດຕະຖານການຢ້ງຢືນຈາກຟາມຕົ້ນທາງ ມີໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸຂະພາບຜົນກວດບໍ່ພົບເຊື້ອ ຂອງພະຍາດ FMD, ASF,ແລະPRRS ຈາກຫ້ອງວິໃຈຂອງພາກລັດເທົ່ານັ້ນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here