ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020 ນີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ (Lao-German Cooperation ຫຼື GIZ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບວຽກງານການປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 2020-2022 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເຢັນ ລູເຄັນແຮມ ເອກອັກຄະລະຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈຳລາວ ພ້ອມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນເອກະສານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນງານການປັບປຸງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ອົງການຕ່າງໆໄດ້ຮັບຊາບ, ສໍາຄັນທີ່ສຸດກໍແມ່ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ຫລືວິຊາການຕໍ່ວຽກງານປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ ສປປ ລາວ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ,ເຫັນວ່າຫຼາຍຂະ  ແໜງການກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ແຕ່ໂດຍລວມຍັງເຫັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ສປປລາວແມ່ນບໍ່ທັນອໍານວຍເທົ່າທີ່ຄວນສະແດງອອກຈາກອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປລາວແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເລື້ອຍມາ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເອົາໃຈໃສ່ຖືເອົາວຽກງານການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການແລະກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນແລະເປັນບູລິມະສິດທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີແບບແຜນ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແລະແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແລະຍືນຍົງ.

ກະຊວງ ແຜນການ ແລ ະ ການ ລົງທຶນ ໃນນາມເປັນໃຈກາງປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ10 ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ທາງທະນາຄານໂລກວາງອອກຈຶ່ງໄດ້ສ້າງປື້ມແຜນດໍາເນີນງານການປັບປຸງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ອົງການຕ່າງໆຂອງພາກລັດຕະຫຼອດຮອດພາກເອກະຊົນໄດ້ຮັບຊາບແລະຕິດຕາມ. ໃນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນຫຼືວິຊາການເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູສປປລາວໃຫ້ດີຂື້້ນເປັນກ້າວໆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here