ເລີ່ມສະໝັກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ຫາ 15 ພຶດສະພາ 2020  

ໂດຍສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້ຕາມສາຂາວິຊາທີ່ມັກ ໂດຍແຕ່ລະສາຂແມ່ນຈະຮັບຈໍານວນຈໍາກັດ ສັບສາຂາ ວິຊາແຕ່ງອາຫານ ແມ່ນຮັບ 25 ທຶນ, ສາຂາ ວິຊາການໂຮງແຮມ ແມ່ນຮັບ 20 ທຶນ, ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນ 20 ທຶນ, ຮຽນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ

 • ໃບປະກາດປະຖົມ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ
 • ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6ໃບ

ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ

 • ອາຍຸ 18-30 ປີ
 • ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ
 • ບໍ່ມີອາຊີບ ວຽກເຮັດງານທຳ
 • ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນ
 • ມີພາຫະນະທຽວການ (ຢໍ້າຕ້ອງມີພາຫະນະ)

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ

 • ເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ
 • ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ
 • ມີປະກັນໄພ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ
 • ຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ
 • ຫໍພັກຟຣີ (ທຸກຄົນທີ່ມາສະຫມັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ນອນຫໍພັກເພາະເຮົາມີຮຽນພາສາອັງກິດເສີມໃຫ້ພາກຄໍ່າ)
 • ເຄື່ອງບ່ອນນອນຟຣີ
 • ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດ

ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະຍູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫຼື ໂທ 021540545 & 021261566

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here