ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ເລີ່ມສະໝັກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ຫາ 15 ພຶດສະພາ 2020  

ໂດຍສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້ຕາມສາຂາວິຊາທີ່ມັກ ໂດຍແຕ່ລະສາຂແມ່ນຈະຮັບຈໍານວນຈໍາກັດ ສັບສາຂາ ວິຊາແຕ່ງອາຫານ ແມ່ນຮັບ 25 ທຶນ, ສາຂາ ວິຊາການໂຮງແຮມ ແມ່ນຮັບ 20 ທຶນ, ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນ 20 ທຶນ, ຮຽນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ
 • ໃບປະກາດປະຖົມ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ
 • ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6ໃບ

ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ

 • ອາຍຸ 18-30 ປີ
 • ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ
 • ບໍ່ມີອາຊີບ ວຽກເຮັດງານທຳ
 • ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນ
 • ມີພາຫະນະທຽວການ (ຢໍ້າຕ້ອງມີພາຫະນະ)

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ

 • ເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ
 • ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ
 • ມີປະກັນໄພ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ
 • ຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ
 • ຫໍພັກຟຣີ (ທຸກຄົນທີ່ມາສະຫມັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ນອນຫໍພັກເພາະເຮົາມີຮຽນພາສາອັງກິດເສີມໃຫ້ພາກຄໍ່າ)
 • ເຄື່ອງບ່ອນນອນຟຣີ
 • ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດ

ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະຍູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫຼື ໂທ 021540545 & 021261566

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here