ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມປ່ຽນຫຼັກສູດການຮຽນ ການສອນ ຊັ້ນປະຖົມ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2016 ມາແຕ່ປີ 2019 ແລະ ໃນປີນີ້ ເປັນຊ່ວງທີ່ເດັກນ້ອຍປະຖົມປີທີ່ 1 (ປໍ 1 ) ກຳລັງເຂົ້າຮຽນປີທີ່ 2 (ປໍ 2) ກໍຈະໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດໃໝ່ (2020) ທີ່ບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ ແລະ ອາດຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຈະໄປຮູ້ເລື່ອງຫຍັງ

ມື້ນີ້້ ອິນໄຊລາວ ຈື່ງໄດ້ຄັດບາງເລື່ອງເດັ່ນໆ ທີ່ບາງຄົນອາດຈະລືມໄປແລ້ວ ຫຼື ບາງຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດນີ້ແລ້ວ ສະນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງນໍາກັນ

1.   ການຂ້າມຖະໜົນຫົນທາງ ເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ທີ່ເຮົາໄດ້ເລີ່ມສອນຕັ້ງແຕ່ ປໍ 2 ແລ້ວ ແຕ່ຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້ ກໍຍັງມີຜູ້ໃຫ່ຍບາງຄົນຂ້າມຖະໜົນແບບບໍ່ສົນໃຈກົດຈະລາຈອນ ຫຼື ອອກມາເຕັ້ນກາງຖະໜົນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

2.   ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນ ເຖິງວ່າຈະຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແຕ່ເດັກນ້ອຍ ປໍ 2 ໃນມື້ນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກແຍກຂີ້້ເຫຍື້ອ ທັງໃນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍເນັ້ນເຖິງການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນຝຸ່ນ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ນໍາມາລີໄຊເຄີ (ໃຊ້ຄືນ) ໄດ້ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ໂທດຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຫຼູດການໃຊ້ຖົງພລາດສະຕິກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນອີກດ້ວຍ

3.   ລະບຽບວິໄນ ແລະ ການກົງຕໍ່ເວລາ ໃນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງມີການເຂົ້າຄິວ ແລະ ມາຮຽນໃຫ້ກົງເວລາ, ອີກທັງ ໃນວິຊາຄະນິດສາດ ຍັງສອນວິທີການອ່ານເຂັມໂມງ ແບບໜ້າປັດເຂັມ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ມີພ້ອມໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຕືອນຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຕິດນິໄສບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

4.   ຄວາມຊື່ສັດ ເລື່ອງຄວາມຊື່ສັດນີ້ ມີຢູ່ແລ້ວໃນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມ ປໍ 1 ທີ່ ສອນວ່າ ເລື່ອງການຊື້ຈ້າງ ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອປິດບັງຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ. ມາຮອດ ປໍ 2 ກໍໄດ້ເພີ່ມລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຊື່ສັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ໂຍນເຂົ້າຜິດໃຫ້ຜູ້ອຶ່ນ ການຕໍ່ແຖວຖ້າຄິວ ການເຮັດວຽກທີ່ຄູສັ່ງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກ້າຍອມຮັບຄວາມຈີງ ທັງກັບຄູ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ

5.   ການຄໍານວນເລກ 0 ຫາ 10,000 ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງການຮຽນຄະນິດສາດ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການບວກ ລົບ ເລກ 3 ຫຼັກ ແລະ ຄູນດ້ວຍເລກ 1 ຫຼັກ ໂດຍມີຈໍານວນສູງສຸດຢູ່ທີ່ 1,000 ເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ມາຈື່ງໄດ້ຮຽນເລື່ອງປ່ຽນຕົວເລກ 1,000 ໄປເປັນຫົວໜ່ວຍອຶ່ນ ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຊັງຕິແມັດ/ແມັດ/ ມິນລີລິດ/ລິດ ຈົນຮອດຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນການບວກລົບເງິນໃນຊິວີດປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງມູນຄ່າເງິນທີ່ນໍາມາສອນນັ້ນ ມີສູງສຸດແມ່ນ 10,000 ກີບ

6.   ຮູ້ຈັກສະແດງຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ເສຍໃຈ ໃນວິຊາສິລະປະດົນຕີ ມີການສອນທ່າຟ້ອນລາວ ເຖິງ 11 ທ່າ ປະກອບມີ ທ່າຟ້ອນພື້ນຖານ 4 ທ່າ ແລະ ການຟ້ອນພື້ນຖານເພື່ອສື່ສານອີກ 7 ທ່າ ເຊິ່ງ 2 ທ່າໃນນັ້ນ ແມ່ນໃຈຮ້າຍ ແລະ ທ່າເສຍໃຈ

7.   ຜູ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ຕາມ ໃນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ນອກຈາກເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ເຮັດວຽກກຸ່ມ ຕາມທີ່ຄູສັ່ງ ເຊັ່ນການປະຕິບັດ ຊ້າຍຫັນ ຂວາຫັນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງໄດ້ເປັນຜູ້ອອກຄໍາສັ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນນັ່ງຕັ່ງອີກດ້ວຍ

8.   ການຫຼົບໄພ ເມື່ອມີພາຍຸເຂົ້າ ເດັກນ້ອຍ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຄວນໄປໃສ ແລະ ບໍ່ຄວນຕື່ນຕະໜົກເກີນໄປ ເມື່ອມີພາຍຸເຂົ້າ

ເກືອບທຸກເລື່ອງທີ່ກ່າວມານີ້ ຈະຖືກນໍາມາກ່າວອີກຄັ້ງ ໂດຍແຊກເຂົ້າໃນພາສາລາວ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ຜູ້ໃຫ່ຍຄືເຮົາ ກໍຄວນຕ້ອງຮູ້ໄວ້ເຊັ່ນກັນວ່າ ຈະບໍ່ສອນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສັບສົນ ຫຼື ອາດຈະຖືກເດັກນ້ອຍກ່າວທັກກັບມາວ່າ ເດັກນ້ອຍ ປໍ 2 ຍັງຮູ້ ແລ້ວເຮົາຊີອາຍເດັກນ້ອຍໄດ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here