ປະຈຸບັນ ປື້ມແບບຮຽນຊັ້ນປະຖົມຊັ້ນ ປໍ 1 ໄດ້ມີການປັບປຸງໃໝ່ ຖ້າເປັນນັກຮຽນຮຸ່ນເກົ່າແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີວິຊາ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ ແຕ່ເມື່ອຕົກມາຮອດປີ 2016 ໄດ້ມີປຶ້ມວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ສຳຄັນຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ດີໃນຊິວິດ ແລະ ວິຊາດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາເລື້ອຍໆຈົນຮອດປະຈຸບັນ

ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນດ້ານຄຸນສົມບັດດ້ານຕ່າງໆດັ່ງນີ້: 

• ດ້ານການປະພຶດ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຄົາລົບນັບຖືບຸກຄົນອຶ່ນ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທຸງຊາດ ການປະພຶດທີ່ດີ ການມີລະບຽບວິໄນ ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄູອາຈານ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດຜິດແລ້ວກ້າຍອມຮັບ ພ້ອມປ່ຽນແປງ, ຄວາມມີມາລະຍາດ, ຄວາມກ້າຫານໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ  ແລະ ອຶ່ນໆ

ນັກຮຽນຊ່ວຍໝູ່ປິດບັງຄວາມຜິດ ໂດຍໝູ່ເອົາບັນທັດເປັນຄ່າຕອບແທນ ເຊິ່ງເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ ນັກຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດ ບໍ່ເອົາສິ່ງຈ້າງຈາກຜູ້ອຶ່ນ ຫຼື ຮັບສິ່ງຂອງເພື່ອປິດບັງສິ່ງບໍ່ດີ
ເມື່ອເຮັດຜິດແລ້ວ ຄວນຍອມຮັບຜິດ ແລະ ພ້ອມປັບປຸງປ່ຽນແປງ

• ດ້ານສິດທິ ແລະ ກົດລະບຽບ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບຽບການນຸ່ງຖື ການໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ກິດຈະກຳປະຈໍາວັນ ທັງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ໂຮງຮຽນ

ຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວໃນເວລາຍ່າງຕາມຖະໜົນຫົນທາງ

• ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັກສາເຄື່ອງຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້, ການຮັກສາສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ, ການຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ ແລະ ອຶ່ນໆ

ຮູ້ຫໍ່ປຶ້ມ ເພື່ອເປັນການຮັກສາປຶ້ມໃຫ້ໄດ້ດົນ
ບໍ່ເອົາປຶ້ມມາບັງຝົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປຶ້ມປຽກນໍ້າ ແລະ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງປຶ້ມແບບຮຽນ ແບບສອນ ໃນຫຼາຍໆຊັ້ນຮຽນ ແລ້ວອິນໄຊລາວຈະນຳມາສະເໜີຕາມຫຼັງ

ບໍ່ຄວນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ
ກ້າເວົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກັບຜູ້ໃຫ່ຍ ເດັກໃນພາບໄດ້ກ່າວເຕືອນພໍ່ ເລື່ອງການສູບຢາ
ມີລະບຽບໃນການເຄົາລົບທຸກຊາດ ເຊີ່ງຮູບພາບນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເດັກນ້ອຍກຸ່ມຫຼັງສຸດ ໄດ້ລົມກັນ ເຊິ່ງເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ
ຮູ້ຈັກແບ່ງປັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ ເທົ່າຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ
ຮູ້ເບິ່ງແຍງອ້າຍເອື້ອຍ ນ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ ໃນເວລາທີ່ເພີ່ນບໍ່ສະບາຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here