ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ເຟສບຸກໄດ້ຈັດການເນື້ອຫາຂ່າວປອມຮ່ວມກັບສູນອົງກອນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊຸມຊົນ ທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໂດຍຫຼາຍນະໂຍບາຍບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ ແຕ່ເປັນການດັດແກ້ຈາກກົດລະບຽບໃນມາດຕະຖານຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຄວບຄຸມສະຖານະການໂຄວິດ-19

ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020, ບໍລິສັດ Bigblue Agency Laos ຕ່າງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດ Facebook ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ຂ່າວສານທີ່ແທ້ຈີງ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂດຍມາດຕະການທີ່ Facebook ເຮັດໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນອິງຢູ່ 4 ຈຸດປະສົງຫຼັກຄື: 1. ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖຶກຕ້ອງ 2. ການຈຳກັດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເເມ່ນຄວາມຈິງ ເເລະ ເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ປອດໄພ. 3. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ 4. ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ ເເລະ ທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

* ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖຶກຕ້ອງ

ສູນ Facebook ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂລກໂຄວິດ-19. ຈະສະແດງຢູ່ feed ຂ່າວ, ສູນດັ່ງກ່າວເເມ່ນຈະມີການອັບເດດຂ່າວສານຕາມເວລາຕົວຈິງ ຈາກທົ່ວໂລກ ເເລະ ພາຍໃນປະເທດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ສາລະກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ ເເລະ ການປ້ອງກັນກາຍລະບາດຂອງໂລກໂຄວິດ-19. ປຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຕັ້ງເເຕ່ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.

ເມື່ອຄົ້ນຫາໂຄວິດ-19 ໃນ Facebook ຫຼື ກົດເຂົ້າໄປ Hashtag ກ່ຽວຂ້ອງໃນ Instagram, ຈະເຫັນ pop-ups ເດັ້ງຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ບັນຊີຂອງ ອົງກອນສາທາລະນະສຸກຊັ້ນນຳໃນຜົນການຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບ ໂວຣັສ, ຜ່ານມາໄດ້ມີຊຸມຊົນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ຄົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ WHO ຫຼື ອົງກອນສຸຂະອະນາໄມອຶ່ນໆ ຜ່ານສູນຂໍ້ມູນ ໂຄວິດ-19 ເເລະ pop ups ໃນ Facebook ເເລະ Instagram

Whatsapp ຂອງການເຕືອນໄພຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ເເມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ຟຣີ ເເລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເເນ່ນອນ ໃນການປ້ອງກັນການເເຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ການຕອບຄຳຖາມ ເເລະ ອື່ນໆ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຫາ ການເຕືອນໄພຈາກ WHO, ພຽງແຕ່ບັນທຶກເບີໂທ +41 79 893 892 ໃນມືຖືຂອງທ່ານ ເເລ້ວ ທັກ ‘Hi’ ໄປທີ່ເບີດັ່ງກ່າວໃນ ຂໍ້ຄວາມ Whatsapp. ເຊິ່ງການບໍລິການນີ້ເເມ່ນໃນຮູບເເບບພາສາ ອັງກິດ ເເຕ່ກໍ່ຈະມີ ຫຼາຍພາສາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ອັງກິດ, ອາຣັບ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ, ຣັດເຊຍ ເເລະ ເອສປາຍ ແລະ ອຶ່ນໆໃນໄວໆນີ້)

* ການຈຳກັດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເເມ່ນຄວາມຈິງ ເເລະ ເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ປອດໄພ

 ນະໂຍບາຍການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາສາມາດລຶບຂໍ້ມູນປອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊິ່ງເຟສບຸກບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ມີການກ່າວອ້າງເເບບຜິດໆ ທັງດ້ານການຮັກສາພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼອດເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາພະຍາດນີ້ ເເລະ ຄວາມຮຸນເເຮງຂອງໂລກລະບາດ. ນອກຈາກນີ້ ເຮົາໄດ້ປັບປຸງພັດທະນາຄວາມຄືບໜ້າຂອງຫຼັກການສະລັບການລຶບເນື້ອຫາຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍອ້າງອີງເເນວທາງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເເລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ.

ການຈັດການຂໍ້ກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼືທາງຮ່າງກາຍໂດຍກົງ ເຊັ່ນທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງສາເຫດຂອງໂລດລະບາດ ໂດຍເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຄ່າຍໜ່ວຍງານກວດສອບຂ່າວປອມຫຼາຍກວ່າ 60 ເເຫ່ງເຊິ່ງຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາ ທັນທີທີ່ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ເເມ່ນຄວາມເເທ້ ເຟສບຸກຈະຫຼຸດໂອກາດການເບິ່ງເຫັນຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນໃນໜ້າຂ່າວ ເເລະ ສັນຍາລັກເເຈ້ງເຕືອນ.

• ນັບຕັ້ງເເຕ່ວັນທີ 1 ມີນາ ຈົນເຖິງ ເມສາ 2020, ເຟສບຸກໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນໜ່ວຍງານກວດສອບຂ່າວປອມອີກ 8 ເເຫ່ງ ເເລະ ຂະຫຍາຍການການຄວບຄຸມໃນອີກ 12 ປະເທດ.

•  ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ເຟສບຸກໄດ້ສະເເດງເນື້ອຫາເກືອບ 50 ລ້ານໂພສໃນ Facebook ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງອ້າງອີງຈາກ 7,500 ບົດຄວາມໂດຍໜ່ວຍງານກວດສອບຂ່າວປອມອິດສະຫຼະ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ງານເຫັນລັກສະນະເເຈ້ງເຕືອນເເລ້ວ 95 ສ່ວນ 100 ຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເປີດອ່ານເນື້ອຫາຕໍ່

• ເຮົາຍັງໄດ້ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຈຳນວນຫຼາຍເເສນອັນທີ່ອາດກໍ່ເຫດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ມາດຕະຖານຊຸມຊົນ ຈາກ Facebook ປັດຈຸບັນໄດ້ລວມເນື້ອຫາທີ່ຄວບຄຸມເເນວທາງດ້ານການຮັບມືໂຄວິດ-19 ໂດຍເຟສບຸກໄດ້ເເຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ງານເຖິງການປ່ຽນເເປງຕ່າງໆ ຜ່ານເເທັບປະກາດດ້ານເທິງສຸດຂອງໜ້າເວັບເພສ ມາດຕະຖານຊຸມຊົນ

• ການຮ່ວມກັນເຮັດສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ (Coordinating Harm): ເຟສບຸກຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີເນື້ອຫາສະໜັບສະໜຸນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍໂຕເອງ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໃນໂລກອອນລາຍ ລວມເຖິງເນື້ອໃນທີ່ສະໜັບສະໜູນການກະທຳທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເເຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຄົນຝ່າຝືນຂໍ້ເເນະນຳໃນການກັກໂຕ ເປັນຕົ້ນ.

• ການເວົ້າທີ່ສະເເດງເຖິງຄວາມກຽດຊັງ: ເຟສບຸກຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີເນື້ອຫາທີ່ກ່າວພາດເຖິງຜູ້ໃຊ້ງານຄົນໃດວ່າມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ການການເເຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຕະຫຼຶດເຖິງການຮຽນເເບບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕິດໂລກດັ່ງກ່າວ

• ການຂົ່ມເຫັງ ເເລະ ກໍ່ກວນ: ເຟສບຸກຈະບໍ່ອະນຸຍາດເນື້ອຫາທີ່ມີເຈດຕະນາຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ເຊັ່ນ: ການກ່າວອ້າງວ່າບຸກຄົນນັ້ນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ຍອມຮັບດ້ວຍຕົນເອງ

ເຟສບຸກໄດ້ມີການອັບເດດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການໂຄສະນາຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນຂຶ້ນໂຄສະນາທີ່ອ້າງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນນັ້ນສາມາດປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້, ຫຼື ການເອົາປຽບລາຄາຕົວຢ່າງ ຜ້າປິດປາກ, ເຈວລ້າງມື, ຊຸດກວດພະຍາດ ຫຼື ສະເປຂ້າເຊື້ອ.

* ສົ່ງເສີມອົງກອນອະນາໄມທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ 

ເຟສບຸກໄດ້ສະໜອງການ ໂຄສະນາຟຣີ ໃຫ້ກັບອົງການອະນາໄມໂລກຈົນ  ເຖິງກ່ວາພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສິ້ນສຸດລົງ, ນອນນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມທາງດ້ານອື່ນ ເຊັ່ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຮັບ Workplace ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການ Facebook’s Workplace for Good.

ສຳລັບໃນປະເທດລາວພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເສີມສູນຂໍ້ມູນ ສື່ສານ ເເລະ ສຶກສາກ່ຽວກັບ ສຸຂະອະນາໄມໃນລາວ ໂດຍຜ່ານ ການລົງໂຄສະນາໃຫ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັກສາສຸຂະພາບ ເເລະ ການຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໝົດ.

ສະຕິກເກີ້ ‘Stay Home’  ໃນ Instagram ເເມ່ນຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຢູ່ເຮືອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ບັນຊີໃດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມທີ່ໃຊ້ສະຕິກເກີ້ນີ້ ເເມ່ນຈະເຂົ້າໄປໃນ Instagram story ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງວ່າຜູ້ອື່ນ ປະຕິບັດ ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານສັງຄົມເເນວໃດ.

* ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ ເເລະ ທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ

ການສົ່ງມອບບໍລິການທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເເລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຖືເປັນບູລິມະສິດຂອງທີມງານ Facebook ໃນໄລຍະທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໃນຫຼາຍໆປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນການກະທົບຈາກການເເຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮຸນເເຮງ ຈຳນວນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງກັນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ສ່ວນ 100 ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ

ໃນຂະນະດຽວກັນ ການໂທດ້ວຍສຽງ ເເລະ ວິດີໂອເພີ່ມຂຶ້ນສອງທົບໃນ Messenger ເເລະ Whatsapp ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນເເຮງຈາກໂລກລະບາດ

ການຢູ່ເເຍກກັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເເລະ ເຮົາກໍ່ພູມໃຈທີ່ຈະນຳສະເໜີຫຼາຍວິທີ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຕິດຕໍ່ກັນເມື່ອໄກກັນ

Rooms: ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດລົມກັນເເບບຖ່າບທອດສົດໄດ້ ເອີ້ນວ່າ Rooms. ເຊິ່ງຈະສາມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 50 ຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດ

Messenger Kids ເເມ່ນໄດ້ມີການປະກາດການໃຊ້ງານເເລ້ວໃນຫຼາຍກວ່າ 70 ປະເທດ ເເລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ ໝູ່ເພື່ອນ ເເລະ ຄອບຄົວ ໃນຮູບເເບບທີ່ມ່ວນ ເເຕ່ປອດໄພ. ພວກເຮົາໄດ້ມີການນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນໂຕນີ້ ໃນເດືອນ ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ

* ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ SMB ເເລະ ກາງ ຜ່ານ Instagram

ຄູ່ມື Instagram ສຳລັບ ທຸລະກິດ: ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອການ ສົ່ງເສີມ ເເລະ ເເນະນຳ SMB ໃນວິທີການນຳໃຊ້ Instagram ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸກຄົນ, ສ້າງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ເເລະ ການບໍລິຫານ ໃນໄລຍະ ໂຄວິດ-19

Order food ການສັ່ງອາຫານ: ທຸກຄົນສາມາດສົ່ງເສີມຮ້ານອາຫານທີ່ມັກໄດ້ໂດຍຫານສັ່ງອາຫານກັບບ້ານ ຜ່ານເຄື່ອງມືໃໝ່ໃນ Instagram. ກົດເຂົ້າໄປປຸ່ມ ‘Order Food/ສັ່ງອາຫານ’ ຫຼື Stories sticker ຈະສົ່ງລູກຄ້າໄປເວັບໄຊສັ່ງອາຫານເພື່ອສຳເລັດການສັ່ງອາຫານນັ້ນ

Donate ບໍລິຈາກ ເຟສບຸກຫາກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ມີການເປີດການບໍລິຈາກເງິນໃນ Facebook ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດນັ້ນຢູ່ລອດໃນໄລຍະທີ່ລຳບາກນີ້, ເເລະ ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເເບ່ງປັນລົງໃນ Instagram.

Community Help ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ເເມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ໃນສູນຂ່າວສານໂຄວິດ-19 ທີ່ຄົນສາມາດຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເພື່ອນອ້ອມຂ້າງ, ເຊັ່ນການອາສາສະໝັກ ການສົ່ງສະບຽງອາຫານ ຫຼື ບໍລິຈາກອາຫານ ຫຼື ເງິນໃຫ້ພາກສ່ວນຂອງບ້ານ. Community Help ນີ້ມີເປັນພາສາລາວເຊັ່ນກັນ Business Resource Hub ສູນລວມຊັບພະຍາກອນຂອງທຸລະກິດ ປະຈຸບັນນີ້ມີຄຳເເນະນຳ ເເລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ອົງກອນທຸລະກິດ ສາມາດຜ່ານໄລຍະວິກິດນີ້ ເເລະ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າເຂົາເອງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here