ຄະນະສະເພາະກິດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳສຳລັບການເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວໃນໄລຍະດຳເນີນມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເລກທີ 0000144/ຕປທ.ສພກ ລົງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

ຂາເຂົ້າ

 1. ກ່ອນຈະເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ

1.1 ຂັ້ນຕອນການສະເໜີເຂົ້າ ສປປ ລາວ

 • ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ ທີ່ມີຄວາມຈໍ່ເປັນຮິບດ່ວນຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນມາຍັງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ ສະຖານທີ່ປະຈໍາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
 • ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະເອົານັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເຂົ້າ ສປປ ລ່ວ ເພຶ່ອດຳເນີນການສຶກສາການລົງທຶນ ຫຼື ເຊັນສັນຍາ ຕ້ອງສະເໜີກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍຕ້ອງມີເອກະສານດັ່ງນີ້: ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,  ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ,ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ, ໃບສະເໜີຈາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເຖິງກົມກົງສູນ ໂດຍຜ່ານກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ-ອອກເມືອງ  ເພື່ອຂໍວີຊ່າ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈອງໂຮງແຮມ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດຈັດໄວ້, ໜັງສືສະເໜີຕ້ອງລະບຸ ຊື່ ວັນເວລາ ດ່ານທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ ສະຖານທີ່້ເຂົ້າຈໍາກັດບໍລິເວນ ປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຂອງການເດີນທາງມາ ສປປ ລາວ
 • ບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການ ທີ່ຕ້ອງການນໍາເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ ເອກະສານຕ້ອງມີ: ໃບອະນຸຍາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ ໃບອະນຸຍາດນໍາໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃບສະເໜີຈາກຜູ້ປະກອບ ເຖິງກົມກົງສູນ ໂດຍຜ່ານກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ-ອອກເມືອງ  ເພື່ອຂໍວີຊ່າ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈອງໂຮງແຮມ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດຈັດໄວ້, ໜັງສືສະເໜີຕ້ອງລະບຸ ຊື່ ວັນເວລາ ດ່ານທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ ສະຖານທີ່້ເຂົ້າຈໍາກັດບໍລິເວນ ປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຂອງການເດີນທາງມາ ສປປ ລາວ
 • ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງກັບ ສປປ ລາວ ໃຫ້ລົງທະບຽນຢູ່ສະຖານເອກອັກຄະລາດຖະທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ທີ່ປະເທດຕົນອາໄສຢູ່
 • ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າການທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ມີຄວາມຮີບດ່ວນຮັບເອົານັກການທູດ ແລະ ພະນັກງານ ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

1.2 ເງື່ອນໄຂຂອງການຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວໄດ້

 • ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິຊ່າ ທີ່ຍັງມີອາຍຸນໍາໃຊ້  ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ
 • ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວີຊ່າເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂໍວິຊ່າຈາກສະຖານເອກອັກຄະລາດຖະທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ທີ່ປະເທດຕົ້ນທາງ
 • ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບຈາກແພດ ແລະ ກວດວິເຄາະຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍວິທີ RT-PCR ອອກໃຫ້ບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເດີນທາງ ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້່າໜ້າທີ່ເວລາເຖິງດ່ານສາກົນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນ

ຂາອອກ

 • ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຮິບດ່ວນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງປະເທດປາຍທາງ
 • ສຳລັບພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜິຕໍ່ສະຖານທູດຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງປະເທດປາຍທາງ
 • ສະຖານເອກອັກຄະລາດຖະທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜັງສືສະເໜີມາຍັງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມແຈ້ງລາຍຊື່ ເລກທີໜັງສືຜ່ານແດນ ວັນເວລາ ດ່ານທີ່ຈະອອກ ພາຫະນະໃນການເດີຍທາງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ໝາຍເຫດ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ມື້ວັນທີ 2 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here