ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໃນແຕ່ລະປີ ທົ່ວໂລກມີຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາຫຼາຍແສນຄົນຕ້ອງເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງ ເຊິ່ງຄວັນຢາສູບໃນອາກາດ ຫຼື ຄວັນຢາສູບມືສອງນັ້ນ ເກີດຈາກ 2  ແຫຼ່ງຄື ຄວັນຢາສູບທີ່ຜູ້ສູບພົ່ນອອກມາ ແລະ ຄວັນຢາສູບທີ່ລອຍຈາກປາຍກອກຢາສູບ ທັນທີທີ່ຢາສູບຖືກຈູດຂຶ້ນ ການເຜົາໄໝ້ຂອງກອກຢາ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານເຄມີ ເຊິ່ງເປັນສານພິດອັນຕະລາຍ ທັງໃນຄວັນທີ່ສູບເຂົ້າໄປ ແລະ ຄວັນທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາກາດ ເປັນເຫດຜົນໃຫ້ຄົນໃກ້ຊິດຜູ້ທີ່ສູບຢາ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຈັບເປັນໄດ້ ບໍ່ຕ່າງຈາກຜູ້ສູບ

ຜົນຂອງຄວັນຢາສູບມືສອງ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບ

 1. ຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກອ່ອນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ
 • ມີໂອກາດເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ແລະ ອອກລູກ ໂດຍມີອາການ ລຸລູກ ເກີດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ເກີດອາການໄຫຼຕາຍໃນເດັກສູງຂຶ້ນ
 • ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເດັກອ່ອນເກີດໃໝ່ ຈະມີນໍ້າໜັກຕົວ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິທາງລະບົບປະສາດ ແລະ ລະບົບຄວາມຈື່ຈໍາ

2. ເດັກນ້ອຍ

 • ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫຼອດລົມອັກເສບ ປອດບວມ ແລະ ອັດຕາການເກີດພະຍາດຫອບຫືດເພີ່ມຂຶ້ນ
 • ເກີດການຕິດເຊື້ອຂອງຫູສ່ວນກາງ
 • ໃນໄລຍະຍາວ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງ ຈະມີພັດທະນາການຂອງປອດນ້ອຍກວ່າເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບ

3. ຜູ້ໃຫ່ຍ

 • ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ 25-30%
 • ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດມະເຮັງປອດ 20-30%
 • ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງທີ່ລຳຄໍ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບ 3 ເທົ່າ
 • ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດມະເຮັງໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເປັນຕົ້ນ ກ່ອງສຽງ ຊ່ອງປາກ  ຫຼອດອາຫານ ແລະ ກະເພາະ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບ 2 ເທົ່າ
 • ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຫຼອດເລືອດຫົວໃຈທັນທີ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບ
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການ ຫອບຫືດ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຫຼອດລົມອັກເສບ ຈະເຮັດໃຫ້ອາການຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວັນຢາສູບໂດຍກົງຂອງຜູ້ສູບ ຫຼື ຄວັນຢາສູບມືສອງ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງສະເໝີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here