ນໍ້າປະປາ ໜ່ວຍບໍລິການທົ່ງມີໄຊ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ໃນເທດສະບານເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເລື່ອງການຕອບສະໜອງນໍ້າປະປາບໍ່ສະດວກ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນມີສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດນໍ້າປະປາໃນປະຈຸບັນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງນໍ້າໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here