ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020, ໄດ້ມີການຂົນສົ່ງອຸປະກອນສໍາລັບໂຮງຮຽນ ໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃຫ້ການສະຫນັບສະໜູນ ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ພາຍໃຕ້ວິກິດການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າປື້ມແບບຮຽນພ້ອມອຸປະກອນປະກອບການຮຽນການສອນ ສໍາລັບຂັ້ນ ປ.2 ຈະສໍາເລັດ ແລະ ກຽມພ້ອມນໍາສົ່ງໄປຫາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໃນທັນທີ ຫຼັງຈາກມີຄໍາສັ່ງຍົກເລີກມາດຕະການ “ສັ່ງປິດ” (Lock Down) ເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

 ສໍາລັບຊຸດອຸປະກອນທັງໝົດແມ່ນຖືກຂົນສົ່ງຈາກສາງສູນກາງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍບໍລິສັດອຸດົມສິດ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາຂົນສົ່ງ-ໂລຈິດຕິກ ໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈໍານວນ 148 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ປະກອບມີ ປຶ້ມແບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.2 ຈໍານວນ 8.000 ກວ່າຫົວ, ປຶ້ມອ່ານເສີມຈໍານວນ 683.645 ຫົວ, ປຶ້ມນິທານຈໍານວນ 159.205 ຫົວ ແລະ ຮູບພາບປະກອບຄໍາສັບຈໍານວນ 18.730 ຊຸດ ໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນແກັດທັງໝົດເປັນຈໍານວນ 9.365 ແກັດ. ປຶ້ມແບບຮຽນທັງໝົດແມ່ນຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍເຄືອບໜາ 90 ແກຼມ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພາສຕິກ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ໍາຊຶມແທນທີ່ຈະໃຊ້ຢາງພາສຕິກຫໍ່, ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ນັກຮຽນຍັງສາມາດນໍາເອົາເຈ້ຍຫໍ່ນັ້ນມານໍາ ໃຊ້ຄືນເປັນເຈ້ຍຫໍ່ປຶ້ມແບບຮຽນໄດ້ອີກເພື່ອກັນນ້ໍາ ແລະ ກັນບໍ່ໃຫ້ປຶ້ມແບບຮຽນເປື້ອນເປິ. ອຸປະກອບການຮຽນການສອນທັງໝົດນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ ຊຶ່ງມັນເປັນຈິດໃຈຫຼັກຂອງຫຼັກສູດການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້. ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການກວດແກ້ຢ່າງ ພິຖີພິຖັນເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຫຼັກສູດສະບັບໃໝ່ນີ້ເໝາະສົມກັບນັກຮຽນທຸກໆຄົນ.

ນັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສົມຄວນສໍາລັບທີມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ທີມງານຂົນສົ່ງ ທີ່ກະກຽມວຽກງານນີ້ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມພາຍໃນເວລາທີ່ ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຈໍາກັດການເດີນທາງເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງການປ້ອງກັນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີການກະກຽມໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ມີການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ຊີດກັບທີມງານເຮັດວຽກ, ພະນັກງານທັງໝົດໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ມີມາດຕະການສັ່ງປິດ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ. ທີມງານໄດ້ສ້າງລະບົບຕິດຕາມແບບທາງໄກຂຶ້ນເພື່ອສະດວກໃນການກວດແກ້ ແລະ ອະນຸມັດການຈັດພິມປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ.2. ລົດຂົນສົ່ງຂອງບໍລິສັດອຸດົມສິດແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງຜ່ານແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການຂົນສົ່ງ ແຕ່ວັນທີ 11-31 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຈະຮ່ວມວາງແຜນກັບໂຮງຮຽນເພື່ອນໍາສົ່ງ ຫຼື ເດີນທາງມາຮັບເອົາແກັດໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງຕົນ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.2 ທຸກໆຄົນ ຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນຄົນລະຊຸດ ລວມມີ ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາລາວ, ປຶ້ມແບບຮຽນວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມໃໝ່ມີສີສັນ ແລະ ລວດລາຍທີ່ສວຍງາມ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈື່ຈໍາອີກດ້ວຍ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນແຕ່ລະແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບແກັດອຸປະກອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແກັດ, ອີງຕາມຈໍານວນນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.2 ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. ໃນແຕ່ລະແກັດປະກອບມື: ປຶ້ມນິທານ 17 ຫົວ, ປຶ້ມອ່ານເສີມ 72 ຫົວ ແລະ ຮູບພາບປະກອບຄໍາສັບ 2 ຊຸດ, ປຶ້ມນິທານ ແລະ ແຶ້ມອ່ານເສີມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼັກໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນພັດທະນາການຮຽນພາສາລາວ ໂດຍຈະແມ່ນນາຍຄູຈະເປັນຄົນອ່ານປຶ້ມໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ.

ສໍາລັບປຶ້ມອ່ານເສີມແມ່ນບົດເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນອ່ານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ສ່ວນບັນດາຮູບປະກອບນັ້ນ ແມ່ນພາບກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທົ່ວປະຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໃຊ້ຊີວິດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ນາຍຄູສາມາດນໍາມາອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍພັດທະນາການຄົ້ນຄິດ, ການຈິນຕະນາການ ແລະ ການວິເຄາະແບບກວ້າງຂວາງ.

ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພີມສຶກສາ ແລະ ກີລາ ລາຍວັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here