ພໍ່ເຮືອນ ແມ່ເຮືອນ ທັງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງມີແຜນຈະປູກຜັກສວນຄົວໄວ້ກິນເອງ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ  ແລະ ຍັງເປັນການໄດ້ກິນຜັກສົດໆ ທີ່ປອດສານເຄມີອີກດ້ວຍ

ສຳລັບການປູກຜັກກິນເອງ ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ ຈື່ງຈະສາມາດປູກໄດ້  ແຕ່ຄວາມຈີງແລ້ວ ການປູກຜັກສວນຄົວ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ຫຼາຍກໍ່ໄດ້  ແລະ ອີກໜຶ່ງຢ່າງທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ການເລືອກຊະນິດຜັກມາປູກໃຫ້ເໝາະສົມກັບລະດູ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງແຍງຮັກສາຜັກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາຊະນິດຜັກທີ່ຄວນປູກໃນແຕ່ລະດູມາຝາກທຸກຄົນ

ຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ກໍລະກົດ ຜັກທີ່ຄວນປູກແມ່ນ: ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກກາດນາ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກບວມ, ໝາກຮະ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ ແລະ ໝາກຖົ່ວພູ

ຊ່ວງທ້າຍລະດູຝົນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ຫາ ຕຸລາ ຜັກທີ່ຄວນປູກໄດ້ແກ່ ຜັກກະຫຼໍາ (ຜັກຊູທາງພາກໃຕ້), ບ໋ຣອກຄໍຣີ, ໝາກເຜັດໃຫ່ຍ, ໝາກອຶ, ໝາກເລັ່ນ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ

ຊ່ວງລະດູໜາວ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ມັງກອນ ຜັກທີ່ຄວນປູກແມ່ນ ຜັກກາດຂາວ, ຜັກກາດຂຽວ, ຜັກກະຫຼໍາ (ຜັກຊູ), ຫອມບົວໃຫ່ຍ, ໝາກເຂືອເທດ ແລະ ຜັກຕັງໂອ

ຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ຫາ ເດືອນ ເມສາ ຜັກທີ່ຄວນປູກແມ່ນ  ເຂົ້າສາລີຫວານ, ໝາກບວບ ໝາກຮະ(ມະຣະ), ໝາກຖົ່ວ, ໝາກນໍ້າເຕົ້າ ໝາກອຶ ແລະ ໝາກເລັ່ນ

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜັກທີ່ສາມາດປູກໄດ້ທຸກລະດູ ເຊັ່ນ: ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ ຜັກກາດນາ, ຜັກຕະກູນໝາກແຕງ, ຖົ່ວ ປະເພດໝາກເຂືອ, ຜັກຫອມແດງ, ຜັກຫອມເປ ຜັກບົວລະພາ, ຜັກກະເພົາ, ຜັກຕໍານິນ, ຜັກບົ້ງ ຫົວສີໃຄ, ໝາກເຜັດຊະນິດຕ່າງໆ

ການຮັກສາຜັກສວນຄົວໃນແຕ່ລະຊ່ວງ

ສຳລັບການປູກຜັກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແມ່ນເປັນຊ່ວງທີ່ຜັກກຳລັງເຕີບໃຫ່ຍດີ  ເຊິ່ງລວມທັງຫຍ້າພ້ອມ ແລະ ເຮົາຄວນລົກຫຍ້າ ເພື່ອໃຫ້ຜັກທີ່ເຮົາປູກໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ ຫຼື ຖ້າຫາກປູກໃນບ່ອນກາງແຈ້ງ ຄວນຫາຫຼັງຄາບາງໆມາບັງ ເພື່ອຫຼຸດແຮງກະທົບຂອງນໍ້າຝົນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜັກຖືກກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອລາທີ່ມາກັບຝົນ ອາດຈະໃຊ້ວິທີທຳມະຊາດ  ໂດຍການເອົາສະໝຸນໄພ ທີ່ມີຣົດຂົມ ເຊັ່ນ: ຂົມກະເດົາ ນໍາມາຕໍາໃຫ້ແຫຼກ ແລ້ວປະສົມກັບນໍ້າ ສິດທີ່ຜັກ ຫຼັງຈາກທີ່ຝົນຕົກແລ້ວໃໝ່ໆ

ສ່ວນການປູກຜັກໃນລະດູໜາວ ເປັນອີກໜຶ່ງລະດູການທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ  ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງຂອງສັດຕູພຶດ  ແລະ ພະຍາດພຶດ ເຊັ່ນ: ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ມາອາກາດເຢັນແຮງ ແລະ ມີນໍ້າຄ້າງ ເຊິ່ງມັນຈະມີຄວາມຊຸ່ມສະສົມ ອາດຈະປ້ອງກັນດ້ວຍນໍ້າໝັກສະໝຸນໄພທຳມະຊາດ

ການປູກຜັກໃນລະດູຮ້ອນ ຄວນປູກຜັກທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມແລ້ງໄດ້ດີ ແລະ ຄວນໝັ່ນຫົດນໍ້າ ເຊົ້າ ແລງ, ພວນດິນສະໝໍ່າສະເໝີ ແລ້ວປົກຄຸມດ້ວຍເຟືອງເຂົ້າ ຫຼື ຫາຫຼັງຄາບາງໆ ມາບັງແສງແດດ ເພື່ອປ້ອງກັນແດດເຜົາໃບ ແລະ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງຜັກຢ່າງພຽງພໍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here