ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ທ່າມກາງກະແສການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເກີດຄວາມຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕາມແນວທາງເສດຖະກິດໝຸນວຽນ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ພຽງພໍຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນອະນາຄົດ ລວມໄປເຖິງບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ການລີໄຊເຄີ ຈຶ່ງເປັນແນວທາງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ຖຶກນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃໝ່ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ເປັນວົງຈອດວຸນວຽນໄປ

ທ່ານ ເຄວີນ ລາດຊະຄໍາ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ເນື່ອງຈາກເຮົາໄດ້ເລັ່ງເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຈາກຂີ້ເຫື້ຍອທີ່ກຳລັງລົ້ນໂລກເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືປະເທດລາວ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງໃນຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນມີການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍການຂຸດຂຸມຝັ່ງ ແລະ ມັນຈະໃຊ້ເວລາ 30, 40 ຫຼື 50 ປີໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ, ແຕ່ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ພລາດສະຕິກ. ໂດຍເຮົາສາມາດນໍາມາບົດໃໝ່ ແລ້ວນໍາໄປເຮັດເປັນເສັ້ນໃຍເສື້ອຜ້າ ເກີບ ຄັນຮົ່ມ ຫຼື ກະເປົາ. ເຊິ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ ມັນສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຮົາທີ່ຈະເລືອກວິທີຈັດການແນວໃດ

ເຊິ່ງຫຼັກໆທີ່ບໍລິສັດເລື່ອງມາລີໄຊເຄີ ແມ່ນຈະເປັນປະເພດຂວດນໍ້າດື່ມພລາດສະຕິກ, ຖົງອຸດສະຫາກຳ, ກະປ໋ອງ, ຂວດແກ້ວ ແລະ ແກັດ, ຫຼັງຈາກຜ່ານການລີໄຊເຄີແລ້ວ ເຮົາສາມາດສົ່ງໄປຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໄດ້, ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ ອີຢູ ໃນປີ 2018 ມີການແຈ້ງວ່າ ປະເພດພລາດສະຕິກ ທີ່ຈະສົ່ງເຂົ້າອີຢູ ພາຍໃນປີ 2022 ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີພລາດສະຕິກລີໄຊເຄີເປັນສ່ວນປະກອບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພລາດສະຕິກລີໄຊເຄີເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແນ່ນອນ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ພລາດສະຕິກລີໄຊເຄີເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄປເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໃຍເສື້ອຜ້າ ຄັນຮົ່ມ ຫຼື ແບຣນເກີບດັງໆທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ເປັນຕົ້ນ: Adidas, Nike ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງພລາດສະຕິກລີໄຊເຄີ

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າແມ່ນຄິດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍໂຮງງານອອກໄປຕ່າງແຂວງ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນແຂວງໃຫ່ຍໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫຼວງພະບາງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ສາຂາທີ່ເຮັດຢູ່ນີ້ໃຫ້ຢູ່ໂຕກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍຂະຫຍາຍອອກຕ່າງແຂວງ

ການທີ່ມີໂຮງງານລີໄຊເຄີ ຈະເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະອາດຂຶ້ນຫຼາຍສົມຄວນ ເພາະວ່າ ທີ່ຜ່ານໆມາຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນເບິ່ງວ່າຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ມີຄ່າ ແຕ່ເມື່ອເຮົາໃຫ້ລາຄາກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຂີ້ເຫຍື້ອ ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະເກັບສະສົມໄວ້ ແລ້ວມາຂາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດເຮົາ ໂດຍທາງອ້ອມກໍ່ຈະເທົ່າກັບວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້ຈະສະອາດຂຶ້ນ “ທ່ານ ເຄວິນ ກ່າວ”

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະຈຸບັນນີ້ ສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຂາດລາຍໄດ້ ຫຼື ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ  ການເກັບສະສົມຂວດນໍ້າພລາດສະຕິກ ຫຼື ອຶ່ນໆ ເພື່ອຂາຍແມ່ນສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວ ທັງເປັນການໄດ້ຮັກສາໂລກໄປໂຕໄດ້ອີກດ້ວຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here