ປຽບທຽບຄໍາແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 03/ສພກ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ສະບັບເລກທີ 07/ສພກ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020. ມີຈຸດແຕກຕ່າງສໍາຄັນ ຄືສະບັບໃໝ່ມີການຜ່ອນຜັນປະເດັ່ນທີ່ເປັນບັນຫາອອກໄປດັ່ງນີ້:

1. ຫຼຸດ ແລະ ປັບປ່ຽນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສໍາລັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ຈະເປີດດຳເນີນກິດຈະການ ອອກໄປບາງສ່ວນຄື:

  • ຕັດເງື່ອນໄຊ ທີ່ລະບຸໃຫ້ ບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານ ຕ້ອງມີທີ່ພັກຢູ່ໃນຂອບເຂດເຮັດວຽກ ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ຄັດແຍກກັກກັນກໍລະນີສົງໄສ ແລະ ຕ້ອງມີລົດສຸກເສີນເພື່ອສົ່ງຄົນເຈັບໃນກໍລະນີສຸກເສີນ
  • ຕັດເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີລົດຮັບສົ່ງພະນັກງານ ກຳມະກອນ ທີ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ (ໃນກໍລະນີທີ່ຫໍພັກຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ)
  • ຫຼຸດລາຍລະອຽດໃນເງື່ອນໄຂການຈັດຫານໍ້າສະອາດ ໂດຍຕັດຄໍາວ່າ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມສະບູ ແລະ ເຈວລ້າງມື ອອກ

2. ຕັດ ແລະ ເພີ່ມ ມາດຕະການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ສຳລັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການດັ່ງນີ້:

  • ຕັດມາດຕະການ ໂຈະການຮັບ ຊ່ຽວຊານ ພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນໃໝ່ ຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າການລະບາດຈະຢຸດລົງ
  • ເພີ່ມມາດຕະການ ໃຫ້ມີໜ້າກາກອະນາໄມ ສະໜອງໃຫ້ກັບພະນັກງານຢ່າງພຽງພໍ

3. ປ່ຽນໜ່ວຍງານທີ່ເຂົ້າກວດກາ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເປັນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຕາມພາລະບົດບາດ ໂດຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here