ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວດ້ວຍການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ຫຼື ການຄ້າຂາຍບໍລິການຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ການເຮັດກິດຈະການດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ບໍ່ຜິດກັບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຄອບຄົວຂອງ ນາງ ບົວຄໍາ ປັນຍາເກດ ຢູ່ ບ້ານດົງເງິນ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 (7 ປີ) ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ແລະ ປາ ແມ່ນແຮງບັນດານໃຈຈາກຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມທີ່ບໍລິໂພກ ເພາະໄລຍະຜ່ານມາໄຂ່ໄກ່ທີ່ວາງຂາຍຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດເມືອງພຽງ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານແຕ່ຄຸນນະພາບໄຂ່ໄກ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ.

 ດັ່ງນັ້ນໃນປີ 2014 ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຕັດສິນໃຈລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ແລະ ປາຂາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຊື້ໄກ່ພັນໄຂ່ ເຂົ້າມາຈໍານວນ 1.000 ໂຕ ດ້ວຍລາຄາຊື້ໂຕລະ 50 ພັນກີບ, ມີໜອງປາ 3 ໜອງ ປ່ອຍປາແລ້ວ 6.500 ໂຕ ສ່ວນຟາມໄກ່ແມ່ນຈະປຸກຢູ່ເທິງໜອງປາ ເພື່ອໃຫ້ປາກິນມູນຂອງໄກ່ ເຮັດໃຫ້ປາຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.

ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ແມ່ນຈະລ້ຽງຫຼັງຊື້ມາ 3 ເດືອນໄກ່ກໍ່ຈະໃຫ້ໄຂ່ມື້ລະ 800-900 ໜ່ວຍຕໍ່ມື້, ການລ້ຽງປາແມ່ນ 6 ເດືອນ ແມ່ນຈະເອົາອອກຂາຍ ປີ 1 ແມ່ນເອົາອອກຂາຍ 2 ຊຸດ. ໃນໄລຍະການເຮັດທໍາອິດ ແມ່ນພົບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງ-ການໃຫ້ນໍ້າໃຫ້ອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ຍ້ອນບໍ່ມີປະສົບການມາກ່ອນ ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນກໍ່ບໍ່ທໍ້ຖອຍແຕ່ປະການໃດ ຕົກມາຮອດປີ 2015 ໄດ້ລ້ຽງໄກ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.000 ໂຕໃຫ້ໄຂ່ແຕ່ລະມື້ໄດ້ 2.800 ໜ່ວຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຮອດປີ 2018 ໄດ້ເພີ່ມໄກ່ຂຶ້ນເປັນ 5.000 ໂຕ ໃຫ້ໄຂ່ 4.500 ໜ່ວຍຕໍ່ມື້ ດ້ວຍລາຄາຂາຍແຕະໜຶ່ງ 24.000 ກີບ, ປ່ອຍປາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 60 ພັນໂຕ ໃນຈໍານວນ 3 ໜອງ; ສ່ວນຈໍາໜ່າຍໄຂ່ໄກ່ ແລະ ປາແມ່ນຈະຂາຍຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດເມືອງພຽງ ຫຼື ຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ສົ່ງໃຫ້ແມ່ຄ້າຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ ສາມາດຂາຍໄຂ່ປີໜຶ່ງໄດ້ 600 ລ້ານກີບ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຂາຍໄກ່ແມ່ພັນທີ່ສຸດໄຂ່ໄດ້ 100 ລ້ານກີບ, ຂາຍປາຈໍານວນ 10.000 ກິໂລ, 1 ກິໂລ 20.000 ກີບ ລາຍຮັບໄດ້ 200 ລ້ານກີບ, ຮັບຈາກການຂາຍໄກ່ລາດ 4 ລ້ານກີບ, ຂາຍພືດຜັກຕ່າງໆ 3 ລ້ານກີບ, ຂາຍມູນໄກ່ 5 ລ້ານກີບ ສັງລວມແລ້ວລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວຈາກການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່, ໄກ່ລາດ, ປາ, ປູກຜັກ, ຂາຍມູນໄກ່ ໄດ້ທັງໝົດ 900 ກວ່າລ້ານກີບ ຫັກຕົ້ນທຶນອອກມີກໍາໄລ 180 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ: Media Laos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here