ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ນອກຈາກຈະເປັນໄຂ້ ໄອ ຈາມ ເມື້ອຍຫອບ ລວມເຖິງປະສາດຮັບຮູ້ກິ່ນບໍ່ປໄກກະຕິແລ້ວ ຍັງມີ “ຖອກທ້ອງ” ໄດ້ໃນບາງກໍລະນີທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 

ຜົນການວິໄຈທີ່ກຽມພິມລົງໃນ  The American Journal of Gastroenterology ເຜິຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອບາງລາຍທີ່ມີອາການບໍ່ໜັກ ອາການປອດອັກເສບ ລວມເຖິງອາການອຶ່ນໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ຈະສະແດງອອກມາໃນພາຍຫລັງ ຫລື ໃນບາງກໍລະນີແມ່ນບໍ່ສະແດງອາການໃດໆທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈເລີຍກໍ່ໄດ້ 

ເພາະສະນັ້ນ ໃນບາງກໍລະນີທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ ໄຂ້ ໄອ ຫຼື ຈາມ ອາດບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງຕິດເຊື້ອ ແລະ ອາດມີໂອກາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອຶ່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄຳແນະນຳວ່າ ເຮົາບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍກຸ່ມຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອາການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານແບບກະທັນຫັນ ແລະ ເປັນຜູ້ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຜົນວິໄຈອີກສະບັບທີ່ພິມລົງໃນວາລະສານດຽວກັນ ລະບຸວ່າ: ໃນກຸ່ມຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 200 ກໍລະນີ ໃນໂຮງໝໍເມືອງອຸຮັ່ນປະເທດຈີນ ເກືອບ 50% ມີລາຍງານວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ 18% ພົບວ່າມີອາການຖອກທ້ອງ ຮາກ ແລະ ເຈັບທ້ອງ 

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຈາກຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄົນເຈັບທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງ ເປັນອາການທຳອິດ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີໄຂ້ ບໍ່ມີໄອ ແລະ ຈາມ ຫຼືອາການອຶ່ນໆເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຫາກເປັນໄປໄດ້ ຄວນກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໃນລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ອຸຈະຣະພ້ອມ 

ຮຽບຮຽງ: ອິນໄຊລາວ

ຂໍ້ມູນ: livescience

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here