ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງປະເທດລາວ, ຫຼາຍໆບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ພະນັກງານເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ທີ່ພັກຂອງຕົນເອງ. ຫຼາຍໆຄົນອາດຍັງປັບໂຕບໍ່ທັນ ກັບການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດຢູ່ໃນຫ້ອງການແລ້ວກັບເຮືອນ ເພື່ອພັກຜ່ອນຈາກການວຽກ.  

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວຈຶ່ງໄດ້ນໍາວິທີການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ເຊັ່ງ ມາຝາກທຸກຄົນ

• ແຕ່ງໂຕໃຫ້ຄືກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ 

ເຫດຜົນທີ່ເຮົາຕ້ອງລຸກແຕ່ເຊົ້າໆ ເພື່ອມາແຕ່ງໂຕໃຫ້ຄືກັບວ່າ ເຮົາກຳລັງຊີໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການນັ້ນ ເພາະສາມາດຫລຸດຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຄວາມສ່ວນໂຕຫລາຍເກີນໄປ ເມື່ອຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ການແຕ່ງໂຕສຳລັບການເຮັດວຽກນັ້ນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ລົງໄປນອນຢູ່ບ່ອນໄດ້ງ່າຍໆ 

• ຫາມຸມເຮັດວຽກພາຍໃນເຮືອນທີ່ເໝາະສົມ

ຫາມຸມນັ່ງໃນເຮືອນທີ່ທ່ານສາມາດນັ່ງເຮັດວຽກໄດ້ດົນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍໄດ້ ພ້ອມຈັດສະຖານທີໃຫ້ເປັນບ່ອນເຮັດວຽກແບບຈິງຈັງ. ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວຽກຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເອົາໄວ້ພັກຜ່ອນເຊັ່ນຫ້ອງນອນ ຫຼື ໂຊຟາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວຢາກລົງໄປນອນອີກຮອບ 

• ຈັດລະບຽບການເຮັດວຽກແບບມື້ຕໍ່ມື້

ຈົດບັນທຶກສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃນມື້ນີ້ໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບໍ່ຫຼຸດອອກຈາກແຜນການຫຼາຍຈົນເກີນໄປ

• ກຽມອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ

ສໍາລັບການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ອິນເຕີເນັດເປັນສິ່ງສຳຄັນ, ກວດສອບດາຕ້າ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ພ້ອມກວດສວບອຸປະກອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃຊ້ການໄດ້ບໍ ເພື່ອທີ່ການສື່ສານຈະໄດ້ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ.

• ກຳນົດເວລາເຮັດ – ພັກວຽກ 

ກໍານົດເວລາການເຮັດວຽກ ແລະ ເວລາພັກວຽກໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ພັກຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ ເກັບແຮງໄວ້ເຮັດວຽກໃຫ້ມິປະສິດຕິພາບແລະເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກ

• ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ຊັດເຈນ

ສື່ສານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໝູ່ຮ່ວມງານຮູ້ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼື ອະທິບາຍວຽກງານໃຫ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ວຽກງານຕິດຂັດຫຼືມີການເຂົ້າໃຈຜິດ.

ແນວໃດກໍ່ດີ, ວິທີທີ່ເຮົາມາແນະນຳ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ໄດ້ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມຊ່ວຍກັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາໂຄວິດ-19 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here