ເມື່ອພໍ່ແມ່ Work From Home ແລະ ລູກໆກໍ່ໂຮງຮຽນປິດ ອອກໄປທ່ຽວນອກຄືແຕ່ກ່ອນກໍ່ບໍ່ຄວນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ເວລາກັບລູກຢູ່ເຮືອນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ເອີ້ນວ່າ“ຢູ່ກັບລູກຂອງເຮົາ ທີ່ເຮືອນຂອງເຮົາ” ກັບກິດຈະກຳ ແລະ ຊ່ວງເວລາດີໆທີ່ມີຮ່ວມກັນ

1. ເຮັດອາຫານ ປູທັກສະດີໆໃຫ້ກັບລູກໆ

ລອງຊວນລູກເຮັດອາຫານ ໂດຍເຮົາສາມາດສອດແຊກເນື້ອຫາປະໂຫຍດໂດຍການອະທິບາຍເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງອາຫານແຕ່ລະປະເພດໄດ້ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຕ້ອງວາງໃຈລູກ ໃຫ້ລູກໄດ້ຈັບເຄື່ອງຄົວໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງພໍ່ແມ່ ນອນຈາກນັ້ນ, ນ້ອງໆຍັງໄດ້ຝຶກຄວາມອົດທົນ ເພາະການເຮັດກິນເປັນກິດຈະກຳທີ່ໃຊ້ເວລາ  ແລະ ສຸດທ້າຍນ້ອງໆກໍ່ຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການກິນເຂົ້າ ເພາະອາຫານແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນກ່ອນຈະໄດ້ມາ  ຈຶ່ງຈະໄດ້ບໍ່ກິນເຫຼືອຖິ້ມ ແລະ ແນ່ນອນວ່າອາຫານທີ່ເຮັດເອງແບບນີ້ ຕ້ອງສະອາດ ຖຶກຫຼັກອະນາໄມ ແລະ ວາງໃຈໄດ້ແທ້

2. ເຮັດວຽກເຮືອນ ສ້າງວິໄນທາງບວກໃຫ້ລູກໆ

ສຳລັບລູກທີ່ຍັງນ້ອຍ ບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເຮົາສາມາດ ໃຫ້ລູກເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຫລີ້ນ ຫລັງຈາກຫລີ້ນແລ້ວ ຫຼື ຖ້າລູກປະຕິເສດເຮົາກໍ່ຈູງມືລູກໄປເກັບນຳກັນ  ຖືວ່າເປັນວຽກເຮືອນທີ່ນ້ອງຕ້ອງເຮັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ, ຫາກລູກທີ່ໃຫ່ຍແນ່ ເຮົາຄວນມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກເຮືອນທັງສ່ວນໂຕ ແລະ ສ່ວນລວມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພັບເຄື່ອງຂອງຕົນເອງ, ປັດເຮືອນ, ອະນາໄມໂຕະກິນເຂົ້າ, ລ້າງຖ້ວຍ ແລະ ອຶ່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ຮູ້ຈັກຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອຶ່ນ

3. ອ່ານປື້ມນິທານ ແລະ ສາລະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ

ປື້ມກັບເດັກນ້ອຍເປັນຂອງຄູ່ກັນ ເພາະນອກຈາກສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮັກການອ່ານແລ້ວ ຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼໍ່ຫຼອມຄວາມຄິດ ແລະ ສ້າງຄວາມມ່ວນໄປໃນໂຕ ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຫາກໍ່ຮຽນປະຖົມອາດຈະລອງໃຫ້ສະຫຼຸບໃຈຄວາມ ຫຼື ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ເພາະເຫດໃດໂຕລະຄອນໂຕນີ້ ຈື່ງເຮັດແບບນີ້ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດຍ້ອນຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານ

4. ເຮັດການປະດິດ ສ້າງສາມະທິ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

ສ້າງສິ່ງປະດິດແບບງ່າຍໆ ໄດ້ປະໂຫຍດທັງສ້າງສາມະທິ ພັດທະນາກ້າມຊີ້ນມັດນ້ອຍ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງມື ແລະ ຕາ ເຊັ່ນ: ການຮ້ອຍລູກປັດ ຄວາມພະຍາມທີ່ຈະຈັບລູກປັດ ແລະ ເສັ້ນດາຍຮ້ອຍເຂົ້າໃສ່ກັນ 

5.ຫຼີ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ ເຕີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກ້າມຊີ້ນມັດໃຫ່ຍ

ເພາະໜ້າທີ່ຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນການຫລີ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ການຫລີ້ນຈື່ງເປັນໜ້າວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງນ້ອງໆ ແຕ່ຕ້ອງເປັນການຫລີ້ນແບບອິດສະຫຼະ ເຊັ່ນ: ການຫລີ້ນດິນຊາຍ, ນໍ້າ ເພຶ່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາລະບົບຈິດໃຈ ຄວບຄູ່ໄປກັບກ້າມຊີ້ນມັດໃຫ່ຍ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແບ່ງປັນ

ແລະ ທຸກໆຢ່າງທີ່ລູກເຮັດ ຢ່າລືມຍ້ອງລູກເພື່ອໃຫ້ລູກມີກຳລັງໃຈ ແລະ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນໂຫມດ Work From Home ເຮົາຈະສູ້ໄປນຳກັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here