ໃນສະຖານະການທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກ້ວາງໃນຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ທຸກອົງກອນ ໜ່ວຍງານ ໂດຍສະເພາະພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ການສຶກສາ ໄດ້ມີການປັບຮູບແບບການເຮັດວຽກ ໂດຍການນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການພົບປະ ແລະ ການຊຸມນຸມທີ່ມີຄົນຮ່ວມຈຳນວນຫລາຍ 

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວຈື່ງໄດ້ລວມແອັບພິເຄຊັ່ນ ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ  ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ທີ່ສະດວກສະບາຍ ຮອງຮັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກຜ່ານອອນລາຍໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງດີ 

Zoom ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ 100 ຄົນ ເຊິ່ງການປະຊຸມແບບກຸ່ມແມ່ນຈຳກັດເວລາ 40 ນາທີ ແຕ່ຖ້າລົມກັນ 2 ຄົນແມ່ນບໍ່ກຳນົດເວລາ, ມີ Whiteboard ໃຫ້ໃຊ້ຂຽນຄືກັບປະຊຸມແທ້ໆ, ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານ web browser, ແຊຣໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ປະຊຸມໄດ້ ພ້ອມນີ້ເຮົາຍັງແຊຣຮູບ, ຟຣາຍ ແລະຍັງສາມາດອັດວິດີໂອໃນຂະນະປະຊຸມໄດ້ອີກດ້ວຍ

Google hangout ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 10 ຄົນ, ຕ້ອງມີບັນຊີ Google ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານ web browser (ທຸກອຸປະກອນ) ແຊຣໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ສາມາດແຊຣຮູບ ແຊຣຟຣາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ 

Skype ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ 50 ຄົນ ແຊຣໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານ web browser (ທຸກອຸປະກອນ) ແປພາສາ Real time ໄດ້ 10 ພາສາ  ສາມາດແຊຣຮູບ ແຊຣຟຣາຍ ໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສຽງ ແລະ ພາບ ລະດັບHD 

Facebook Messenger ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 6 ຄົນ ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານ web browser (ທຸກອຸປະກອນ) ແຊຣໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ (ສະເພາະ PC) ແລະ ສາມາດແຊຣຄອນເທັ້ນ ຮູບພາບ ແລະ ຟຣາຍໄດ້ 

Microsoft teams ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 250 ຄົນ ມີ Live captions & subtitles ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແປພາສາຈາກສຽງເປັນຄໍາບັນຍາຍໃນການສົນທະນາໄດ້, ສາມາດບັນທຶກການປະຊຸມ ແລະ ເກັບໄວ້ Streams ໂດຍບໍ່ໜັກເຄື່ອງ ສາມາດ Blur background ເພື່ອຕັດການຖຶກລົບກວນຈາກພື້ນຫລັງ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບCalendar ທີ່ໃຊ້ຢູ່ outlook ເພື່ອນັດປະຊຸມໄດ້, ແຊຣຄອນເທັ້ນ ຮູບພາບ ແລະ ຟຣາຍໄດ້, ແຊຣໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ (ສະເພາະ PC) 

Line ສາມາດ Live ໄດ້ ແລະ ຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ເຖິງ 500 ຄົນ ແລະ ໂທວິດີໂອ ສາມາດປະຊຸມສາຍໄດ້ 200 ຄົນ ແຊຣໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ (ສະເພາະ line ແລະ PC) ມີເອັບເຟັກໃຫ້ເລືອກຕົບແຕ່ງໃນລະຫວ່າງລົມກັນໄດ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here