ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນແຈ້ງມາຍັງບັນດາ: ຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ ວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ເລື່ອງ: ເລື່ອນເວລາການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ອອກໄປຈົນເຖິງວັນທີ 30 ເມສາ 2020 ຫຼືຖ້າສະຖານະການ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນຈະອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here