“ໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕ້ອງຫຼີກ ວຽກກະຕ້ອງເຮັດ” ຍ້ອນສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງວາງໃຈບໍ່ໄດ້ ປະຈຸບັນ ສະຖານທີ່ສຶກສາຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ເລີ່ມປິດໄປຮຽນຢູ່ເຮືອນກັນແລ້ວ ທາງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດພາກເອກະຊົນຢ່າງ ບໍລິສັດ ບິກບຼູ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື Work From Home ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

ທ່ານ ນາງ ນັດທະອອນ ມະຫິດທິກຸນ
ທ່ານ ນາງ ນັດທະອອນ ມະຫິດທິກຸນ

ທ່ານ ນາງ ນັດທະອອນ ມະຫິດທິກຸນ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ Bigblue Agency Laos ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງວ່າໃນ ສປປ ລາວ ຈະຍັງບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍ່ຕາມ ແຕ່ທາງເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສະຖານະການມັນຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼາຍຊ່ຳໃດ ເພາະອາດຈະມີຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ຫຼື ມີສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດ, ທາງບໍລິສັດມີຄວາມຄິດເຖິງສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶ່ງໄດ້ມີ ນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ

“ການເຮັດແບບນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຕື່ນຕະໜົກເກີນໄປ ແຕ່ເປັນການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນດີກວ່າ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນກໍ່ມີຄວາມຕື່ນໂຕກ່ຽວກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ພໍສົມຄວນ” ທ່ານ ນາງ ນັດທະອອນ ກ່າວໄວ້. ໂດຍມາດຕະການຕາມນະໂຍບາຍນີ້ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນແຕ່ລະພະແນກ ຊຶ່ງມີກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ໃຜສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄດ້ 100% ຫຼື ໃຜສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງພ້ອມອອກມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຊັ່ນ ພະແນກສ້ອມບຳລຸງ ເປັນຕົ້ນ

Work from Home
ນະໂຍບາຍ Work from Home Campaign

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຕັດສິນໃຈກຳນົດນະໂຍບາຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະທີ່ຫ້ອງການມີອຸປະກອນເຮັດວຽກຄົບຖ້ວນ ອີກທັງການທີ່ໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແມ່ນຈະມີສາມະທິ ແລະສາມາດປະສານງານກັນໄດ້ໄວ ຈຶງໄດ້ວຽກຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງນັ້ນ ນະໂຍບາຍ Work From Home ຂອງບິກບລູຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸລະກິດແນ່ນອນ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືຕ້ອງຍອມໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ກໍ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານທຸກທາງ ບໍລິສັດກໍ່ຕ້ອງຍອມ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ເມື່ອສະຖານະການຜ່ານໄປແລ້ວ ພະນັກງານເຮົາຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ພ້ອມເຮັດວຽກທັນທີ ລາຍໄດ້ກໍ່ຈະກັບມາເອງ

ຊິວີດທຸກຄົນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ລະວຽກ ຊ່ວຍກັນ

ສຳລັບຄຳຖາມຂອງອິນໄຊລາວວ່າ ຈະກວດສອບໄດ້ບໍ່ ຖ້າມີພະນັກງານສ່ວຍໃຊ້ໂອກາດນີ້ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖຶກບໍ່ຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຍອມຢູ່ເຮືອນ ນາງ ນັດທະອອນ ຕອບວ່າ ທາງເຮົາກໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງກັບພະນັກງານວ່າ ຖ້າມີຄຳສັ່ງຈາກຫົວໜ້າໃນເວລາເຮັດວຽກ ພະນັກງານຕ້ອງພ້ອມເດິນທາງເຂົ້າມາຫ້ອງການໄດ້ຕະຫຼອດ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນ ບໍລິສັດຈະຕ້ອງໂຈະນະໂຍບາຍນີ້ ໃຫ້ກັບຄືນມາໃຊ້ວິທີເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການຄືເກົ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າພະນັກງານພຽງຄົນດຽວເຮັດຜິດກົດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເດືອດຮ້ອນໄປນໍາ ເພາະສະນັ້ນພະນັກງານທຸກຄົນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຕືອນກັນບໍ່ໃຫ້ເຮັດຜິດກົດຂອງບໍລິສັດ

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວໃນຕອນທ້າຍອີກວ່າ: ການທີ່ຈະໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໝົດທຸກປະເພດທຸລະກິດ ເພາະມີບາງທຸລະກິດກໍ່ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອອກມາເຮັດວຽກນອກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ໂຮງແຮມ, ໂຮງງານ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄດ້ທັງໝົດຢູ່ແລ້ວ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກ, ການຢູ່ຫ່າງກັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ເປັນມາດຕະການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນໃນຍາມນີ້ ຫາກຈະໃຫ້ແນະນຳ ກໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ແນວທາງການຈັດລະບຽບ, ແລະ ປ່ຽນກະກັນຢ່າງຊັດເຈນ ລະຫວ່າງພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ສະເພາະບາງຄົນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມແອອັດຂອງພະນັກງານ

ແນວໃດກໍ່ດີ, ໃນໄລຍະນີ້ ຫາກມີພະນັກງານຄົນໃດມີອາການບໍ່ສະບາຍ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ພັກວຽກ ແລ້ວ ກັກຕົນເອງຢູ່ບ້ານ ຄິດວ່າຈະເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍ ການຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອຶ່ນໃນຍາມນີ້ໄດ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ລົງໄດ້ຫຼາຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here