ຜູ້ຊື້ໂຄສະນາຜ່ານເຟສບຸກ ໃນ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ ເພາະວ່າເຟສບຸກອອກປະກາດວ່າ ວິກິດ ໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານພິຈາລະນາເນື້ອໃນ ແລະໂຄສະນາໃນເຟສບຸກ ຈຳເປັນຕ້ອງກັບໄປພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກວດສອບເນື້ອໃນໂຄສະນາເທິງເຟສບຸກ ອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າປົກກະຕິ.

ຜົນກະທົບໃນເທື່ອນີ້, ຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນທີ່ມີການແກ້ໄຂຮູບພາບ, ຂໍ້ຄວາມ ລວມເຖິງລິ້ງຕ່າງໆ ໃນເນື້ອໃນໃໝ່ໆ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳພ້ອມ ເພາະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການລີວິວເນື້ອໃນໃໝ່ໃນທຸກໆຄັ້ງ ລວມເຖິງຈະເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ກັບເຟສບຸກຊ້າກວ່າປົກກະຕິ.

ຄຳແນະນຳຂອງເຟສບຸກ ຄືຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາການເພີ່ມໄລຍະເວລາ ໃນການໃຊ້ເນື້ອໃນໂຄສະນາໂຕເກົ່າໄປກ່ອນ ເພາະວ່າການປ່ຽນແປງເວລາ ແລະງົບປະມານ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://facebook.com/business/help/285854632398488

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here