ບໍລິສັດ ຊີໂດໄຮໂດ ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ,ໂດຍໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຖັງເກັບນໍ້າຢາເຄມີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄອນກຣີດແຂງໂຕໄວແຕກ ແລະ ຮົ່ວໄຫລລົງຢູ່ຈຸດອຸມົງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຂດບ້ານ ວຽງແກ້ວ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ, ແລ້ວໄຫລລົງສູ່ນໍ້າລີກ ອັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແມ່ນ້ໍາເປັນພິດ ແລະ ປາຕາຍເປັນຈໍານວນຫລາຍ.

ບໍລິສັດ ຊີໂດໄຮໂດ ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າ:

ຖິງບັນຈຸສານເຄມີດັ່ງກ່າວມີບໍລິມາດຂະຫນາດ 1 ພັນລິດ ແລະ ໄດ້ແຕກຊຶມຮົ່ວລົງສູ່ແມ່ນໍ້າທໍາມະຊາດປະມານ 100 ກວ່າລິດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນ ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ລຽບຕາມແຄມນ້ໍາລີກຮັບຊາບ, ຫ້າມບໍລິໂພກປະ ແລະນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນເຂດບ້ານ ໂພນແບ່ງ, ວຽງຄໍາ ແລະ ບ້ານ ວຽງແກ້ວ ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ ນີ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ມີການປະຊຸມຮ່ວມກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂໂດຍສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນວ່າ:

ບໍລິສັດຈະຕ້ອງຟື້ນຟູ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທາງນ້ໍາ ໃນບໍລິເວນຫ້ວຍຫີນຊາ ແລະ ນ້ໍາລີກໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ ແລະ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນບໍລິສັດເຫັນດີຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 70 ລ້ານກີບ,

ນອກນັ້ນ ກໍຈະມີການອານາໄມຕະກອນຢູ່ອ່າງບໍາບັດນ້ໍາເປື້ອນຈາກໂຄງການ ກ່ອນຈະປ່ອຍນ້ໍາອອກສູ່ທໍາມະຊາດ, ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນສະເພາະຫນ້າ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນວັນທີ 19-20 ກຸມພານີ້ ແລະ ໃຫ້ ບໍລິສັດເອົາໃຈໃສ່ເກັບມ້ຽນພາຊະນະບັນຈຸສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຕາມເຕັກນິກວິຊາການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລາວພັດທະນາ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here