ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອັດສຊີຈີ ນໍາໂດຍທ່ານ ໄຊທັດ ຕົງສາລີ Senior Associate Director ຮ່ວມກັບ ພະແນກສຶກສານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ສຸລີ ຈັນທະລາແກ້ວ ແລະ ສະມາຄົມຮ່ວມນ້ໍາໃຈກັບເດັກນ້ອຍລາວ (Actions with Lao Children) ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ສະໝັກຮັບທຶນການສຶກສາໃນໂຄງການ SCG Sharing the Dream 2019 

ໂດຍມີການເຊີນສື່ມວນຊົນໄປຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຢູ່ການດໍາລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ຂອງນັກຮຽນພ້ອມໂອ້ລົມນໍານັກຮຽນແລະຜູ້ປົກຄອງຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງອຸປະສັກຂອງນ້ອງໆໃນການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວຢ່າງແທ້ຈິງເຊິ່ງຈະນໍາມາໃຊ້ພັດທະນາການສະໜັບສະໜຸນການສຶກສາຕໍ່ໄປ ໂດຍນອກເໜືອຈາກອຸປະສັກດ້ານການເງິນແລ້ວເອັດສຊີຈີຍັງເນັ້ນການສະໜັບສະໜຸນນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນເຊິ່ງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຄອບຄົວເພື່ອຕໍ່ຍອດສູ່ການເປັນອະນາຄົດທີ່ດີຂອງປະເທດ

ໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາ SCG Sharing the Dream ໃນປີນີ້ ເອັດສຊີຈີໄດ້ດໍາເນີນການມາເປັນປີທີ 8 ແລະຍັງຄົງສືບຕໍ່ມອບໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມຸ້ງໜັ້ນຢາກມີການສຶກສາທີ່ດີຂຶ້ນແຕ່ຂາດແຄນກໍາລັງທຶນຮອນເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນການມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໃນປີນີ້ເອັດສຊີຈີມີແຜນມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍຈໍານວນ 300 ທຶນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 160 ທຶນ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ 140 ທຶນ) ເພື່ອຕື່ມເຕັມຄວາມຝັນໃຫ້ແກ່ເດັກນັກຮຽນທີ່ມຸ້ງໝັ້ນປະກອບອາຊີບໃນສາຂາວິຊາທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ

ນອກຈາກນີ້ ເອັດສຊີຈີຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ຂາດແຄນທຶນຮອນໃນປີນີ້ອີກ 10 ທຶນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມອບທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີໄປໃນປີທີ່ຜ່ານມາເປັນປີທໍາອິດຈໍານວນ 10  ທຶນ ເຊິ່ງທຶນດັ່ງກ່າວຈະເນັ້ນໜັກການສະໜັບສະໜຸນນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການສໍາເລັດການສຶກສາແລະປະກອບອາຊີບເພື່ອເປັນກໍາລັງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງເອັດສຊີຈີຈະສະໜັບສະໜຸນຈົນກວ່າຈະສໍາເລັດການສຶກສາ ໂດຍນອກຈາກການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນແລ້ວຍັງມີກິດຈະກໍາເພື່ອພັດທະນາສັກກາຍະພາບແລະເສີມສ້າງຄຸນະທໍາຕະຫຼອດໂຄງການອີກດ້ວຍ

ເອັດສຊີຈີເຊື່ອໝັ້ນວ່າໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາ SCG Sharing the Dream ຈະເປັນການມອບໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ກັບນ້ອງໆເຍົາວະຊົນທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈໃນການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ໂຕເອງແລະສັງຄົມ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here